Slide 1

Previous Next

Kjernen i det jeg underviser

Opprettet torsdag 17. august 2017 19:41 Publisert Treff: 5252

Kategori: Diverse artikler

Gode nyheter for knuste hjerter - Kjernebudskapet i det jeg underviserJesus sa:
Luk 4:18
Herrens Ånd er over Meg, for Han har salvet Meg til å forkynne evangeliet for de fattige. Han har sendt Meg for å helbrede dem som har et sønderknust hjerte, og for å rope ut frihet for fanger, og for at blinde skal få synet igjen, for å sette undertrykte i frihet,

Sal 147:3
Han helbreder dem som har et sønderbrutt hjerte, og forbinder deres sår.

Matt 11:28
Kom til Meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og Jeg vil gi dere hvile!

Ingen av oss har gått igjennom livet uten å ha opplevd noen form for avvisning, frykt og psykiske sår. Noen har kanskje klart å håndtere dem bedre enn andre, og noen er kanskje flinke til å skjule dem eller undertrykke de enn andre. Mens andre igjen er paralysert på mange måter av frykt, skyld, skam og fordømmelse.

Jeg er ingen psykolog, men bare en som har erfaring og kjenner og underviser ut i fra Guds Ord, men jeg tror av hele mitt hjerte at det budskapet Jesus hadde, og har, er løsningen og helbredelse for alle sår vi måtte ha. Og dette et ikke for meg bare en klisje.

Evangeliet betyr gode nyheter, men dessverre er det slik at mange ikke har blitt presentert de gode nyheten, de har ofte blitt presentert en religion og et forkludret bilde av Gud som ofte bringer fordømmelse og bud og regler som de ikke klarerer å nå opp til.
Dette har ofte den motsatte effekten av de gode nyhetene: Det fører til flere tyngre byrder og mer strev. Det fører til mer undertrykkelse, fordømmelse og brutte hjerter.

For det første har vi blitt presentert en Gud som er ute etter å finne feil med deg og hva du gjør av synd, for det andre har du kanskje blitt presentert at du selv bare er synlig og skitten, eller en kombinasjon av at du er både hellig og syndig.
Det siste vil gjøre deg frustrert og forvirret om hvem du er.
Du er kanskje også blitt presentert for at du er skapt i apenes bilde.

Jeg tror helbredelsen og gjenoppretting av mennesket og menneskers liv er en oppdagelse av to viktige sannheter: Hvem Gud er, og hvem du i sannhet er!
  1. Oppdage at Gud er kjærlighet.
  2. Oppdage hva det vil si at du er skapt i Guds bilde.
Livet sammen med Gud, det vil si: Kristenlivet, er en oppdagelsesreise om hvem Gud er og hvem du i sannhet er, og det er ikke et strev og tunge byrder, men glede og hvile.
Hvis du både bærer på tunge byrder, føler at du strever med å nå opp til krav og føler deg undertrykt og fordømt for all syd du har gjort, har du fremdeles en oppdagelsesreise foran deg.
Jesus har allerede satt deg fri fra disse byrdene, men du trenger å oppdage sannheten om den friheten du allerede har.

Friheten starter med å se hvem du er og hvor høyt du er elsket, det vil føre til at du blir fri til å aksepterer og elsker deg selv, som vil gjøre at du elsker og aksepterer andre igjen, og hjelpe dem til å oppdage friheten Jesus har kalt oss til å leve i.

Jeg tror ikke at du er en dualistisk person. Det vil si at da du ble kristen så fikk du en ny natur i tillegge til den gamle. Du ble en helt ny skapning (2Kor 5:17), og alt det gamle ble korsfestet med Jesus på korset. Hvis du fremdeles tror at du har to skapninger, eller har en dualistisk identitet på innsiden, vil du ikke erfare friheten. Dette er ikke gode nyheter, du vil bære på tunge byrder og ditt hjerte vil ikke kunne bli helt, fordi du kan ikke elske noe i deg som er ondt.

Jeg tror at det er noe som heter synd. Det er en realitet og det er en makt, men synd er ikke deg. Det er ikke din sanne identitet, det er faktisk ikke menneskets sanne identitet heller, for Gud skapte deg ikke i syndens bilde. Han skapte deg i sitt bilde, som var helt perfekt, og det er det bildet Gud ønsker at du skal finne tilbake igjen til.

Gud sendte ikke Jesus så at han skulle slippe å se på oss som syndere, som om Jesus er et filter han ser oss igjennom på, så han ikke ødelegger oss med sin vrede på grunn av synd. Nei, han sendte Jesus for å fortelle oss hvem Han er, hvor høyt vi er elsket (Joh 3:16), og at vi igjen skulle oppdage og finne tilbake igjen til det sanne bildet vi er skapt i.
Kol 3:10
og har ikledd dere det nye menneske, som blir fornyet til kunnskap etter bildet av Ham som skapte det.
 
Se også:

Gud velsigne deg
Hilsen
Tore Johannessen

Få oppdateringer om ny undervisning

Meld deg på oppdatering og seminar

* indicates required
 

Visjonen bak denne siden

Helbredelse og gjenoppretting av mennesket og menneskers liv er en oppdagelse av to viktige sannheter: Hvem Gud er, og hvem du i sannhet er!
1. Oppdage at Gud er kjærlighet.
2. Oppdage hva det vil si at du er skapt i Guds bilde og din verdi.
Se: Kjernen i det jeg underviser, Visjonen og Hvem er Bibelundervisning?