Slide 1

Previous Next

Seminar

Meld deg på seminar og oppdatering

    Mer informasjon!

* må fylles ut
 

Fridd ut fra mørkets makt

Opprettet onsdag 02. januar 2013 00:00 Publisert Treff: 3901

Kategori: Les undervisningen

Brukervurdering:  / 0
DårligBest 

Share
{plusone}


Du kan last ned hele teksten på et pdf. dokument her! (Anbefales hvis du vil printe det ut!)

 


Denne undervisningen er hentet fra to forskjellige serier jeg har på nettet: Dr Jekyll og herr Hyde kristen og Helbredelse for ånd sjel og legemet, som du finner på www.bibelundervisning.com.

Denne teksten er mer som et utgangspunkt for denne undervisningen, hvis du vil ha en bedre utdypelse av det jeg sier lytt eller se denne undervisningen. (se linkene over)

--------------------------------------------

Hvis Jesus sa at Han kom for å sette fanger og de undertrykte fri (Luk 4:18), og Paulus sa at vi er en ny skapning (2 Kor 5:17). Hvorfor sliter vi fortsatt med synd, bekymring, frykt, sjalusi, bitterhet, sykdom etc.? Og hvorfor ser vi så lite seier i våre, og andre menneskers liv?

Kol 1:13
13 Han er Den som har fridd oss ut av mørkets makt og satt oss over i Sin elskede Sønns rike.

Luke 4:18
18 Herrens Ånd er over Meg, for Han har salvet Meg til å forkynne evangeliet for de fattige. Han har sendt Meg for å helbrede dem som har et sønderknust hjerte, og for å rope ut frihet for fanger, og for at blinde skal få synet igjen, for å sette undertrykte i frihet,
19 for å rope ut et nådens år fra Herren.

2 Kor 5:17
17 Så om noen er i Kristus, er han en ny skapning. Det gamle er forbi. Se, alt er blitt nytt.

Joh 8:32
Dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri.

Joh 8:36 

Så hvis Sønnen gjør dere fri, da blir dere virkelig fri.”

Gal 5:1
Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss til, og la dere ikke nok en gang binde under trelldommens åk.

Det er sant at du ble en ny skapning når du ble en kristen, og det er sant at Jesus satte deg fri fra syndens makt på korset. Det er sant at du før var i mørkets rike, men nå har blitt en borger av lysets rike.
Kol 1:13
13 Han er Den som har fridd oss ut av mørkets makt og satt oss over i Sin elskede Sønns rike.

Så det er sant at vi er blitt satt fri, men vi kan fortsatt tenke at vi er bundet.

Så hva er problemet? Ja Jesus frelste deg på korset, og ved å tro på Ham har du blitt et Guds barn, men hva Jesus  ikke gjort for deg, er å fornye ditt sinn.

Kol 1:13
13 Han er Den som har fridd oss ut av mørkets makt og satt oss over i Sin elskede Sønns rike.

Kol 1:27 

For dem ville Gud gjøre kjent hvilken rikdom av herlighet det er blant hedningene i denne hemmeligheten, det er Kristus i dere, håpet om herligheten.

Da du ble en kristen fikk du både en ny identitet og et nytt borgerskap. Du ble en ny skapning, og du ble fridd i fra mørkets rike og dens makt. Du er nå kommet inn i et nytt rike og fått et nytt borgerskap.

Et kongerike har forskjellige lover, kulturer og måter å være på. For eksempel er kongeriket Norge veldig forskjellig fra kongeriket Thailand. I Thailand snakker de et helt annet språk, og de har en helt annen kultur og væremåte.

Jeg er misjonær i Thailand og jeg flyttet til Thailand for rundt åtte år siden.
Da jeg flyttet ut hit og fikk arbeidstillatelse til å være her, ble det slik at jeg plutselig kunne snakke Thai flytende og forstå kulturen fult ut? Det var nok ikke helt slik.

Det var en sannhet at jeg ikke lenger levde i Norge, men selv om jeg flyttet til Thailand tenkte jeg som en nordmann. Det tok tid for meg å vende meg til kulturen og forstå språket, faktisk fremdeles etter åtte år er jeg langt ifra å forstå meg alt på kulturen her, selv språket kan fremdeles være utfordrende til tider.

Nå kommer jeg så absolutt ikke til å gjøre dette; men hvis jeg i tillegg hadde skiftet identitet, fått meg et Thai pass og frasagt meg mitt norske borgerskap, ville jeg da automatisk ha tenkt som en thai?
Det er ganske logisk at jeg ikke ville det. Jeg ville fremdeles ha tenkt mye som en nordmann, og det ville ta tid å forandre på tankene og adferden min.

Det er mange kristne som tenker slik: fordi jeg ikke føler at jeg er en ny skapning, og fordi jeg fremdeles sliter med mange av de samme syndige tankene, så kan ikke dette med den nye skapningen være helt reelt. De konkluderer enten med at den nye skapningen bare er noe som jeg vil få når jeg kommer til himmelen, eller så har jeg både en ny skapning og en syndenatur på innsiden.
Sannheten er den at du er borger av et nytt rike, og du har fått en ny identitet. Selv om du har en ny identitet og har kommet inn i et nytt kongerike, så kan du fremdeles tenke slik det gamle rike tenker og slik din gamle identitet tenkte.

Kledd av og på

Bibelen sier at vi må legge av den gamle måten å oppføre seg på og tenke på, fordi vi allerede har avkledd det gamle menneske og vi må se at vi allerede er kledd i det nye menneske. Det er nettopp dette det går ut på.
Kol 3:1-3
1 Hvis dere da altså ble oppreist med Kristus, så søk de ting som er der oppe, der Kristus sitter ved Guds høyre hånd.
2 Ha sinnet rettet mot de ting som er der oppe, ikke mot de ting som er på jorden.
3 Dere er jo døde, og deres liv er skjult med Kristus i Gud.

Kol 3:8
7 I disse syndene vandret dere selv en gang, da dere levde i dem.
8 Men nå skal dere også legge av alt sammen: sinne, vrede, ondskap, bespottelse, skittent snakk fra deres munn.
9 Lyv ikke for hverandre, siden dere har avkledd dere det gamle menneske med dets gjerninger,
10 og har ikledd dere det nye menneske, som blir fornyet til kunnskap etter bildet av Ham som skapte det.

Paulus sier her at siden dere har allerede avkledd det gamle menneske og er ikledd det nye, så legg av alt sammen, det vil si all synd, ikke vandre i dem lenger.
Vi er død til synd, hvorfor skal vi da lenger tenke og handle etter dette. Så vi trenger å legge av den gamle måten å tenke på.

La meg også gi deg dette bildet: Da du ble født på ny, døde ditt syndelegemet. Du kledde av deg drakten som dette legemet hadde, men den finnes kanskje ting i klesskapet ditt som fremdeles tilhører ditt gamle menneske, og det kan til og med virke som han er i livet, siden klærne og tingene hans fremdeles er der.
Det handler ikke bare om at du har avkledd ditt gamle menneske, men du må også kaste klærne og tingene hans.

Så selv om du er avkledd, kan du ha ting som fremdeles tilhører din gamle natur i skapet ditt. Du kan fremdeles ha tankebygninger som den gamle naturen representerte, på samme måte som jeg kan tenke som en nordmann selv om jeg bor i Thailand.

Vi trenger å fornye våre sinn slik at vi også tenker i henhold til vår nye identitet og natur.
Ef 4:22-24
22 så har dere avlagt det som hører til deres tidligere framferd, det gamle menneske, det som blir fordervet ved de forførende lyster,
23 til fornyelse i deres sinn ved Ånden,
24 og dere har ikledd dere det nye menneske, som er skapt etter Gud, ved sannhetens rettferdighet og hellighet

Fridd ut fra mørkets makt

Kol 1:13
13 Han er Den som har fridd oss ut av mørkets makt og satt oss over i Sin elskede Sønns rike.

To grunnlover
Mørkets riket har også en måte å tenke på, og den har også en grunnlov. Vet du hva grunnloven i mørkets rike er bygd på? Den er bygd på frykt.
Hva er lysets rikets grunnlov bygd på? Jo kjærlighet.
Kjærlighet og frykt er to motpoler. Der du har kjærlighet kan ikke frykt være, og der frykt er, der er kjærlighet fraværende. Se 1Joh 4:18

Oppgave
Skriv gjerne ned for deg selv hva mørkets rike tankegang representerer og hva Guds rikes tankegang representerer, som:
Mørkets riket: Hat, sjalusi, depresjon, bekymring osv.
Guds rike: Glede, fred, håp osv.
Se også Gal 5:13-25.

Ha Åndens sinnelag
Å tenke og handle etter slik mørkets rike fungerer vil føre til død. Død betyr ikke nødvendigvis fysisk død, men adskillelse. Det kan skille deg fra de velsignelser og de gode tingene Gud har for deg.

Å tenke slik lysets rike fungerer, som er bygd på kjærlighet, vil lede til liv og fred.
Og siden vi ikke lenger lever under fordømmelse og satt fri fra syndens og dødens lov, og det gamle menneske som er et korsfestet syndelegemet, så la oss ikke lenger tenke slik som det gamle mennesket tenkte. La oss ha Åndes sinnelag, la oss tenke slik lysets rike tenker og legge av slik kjødet og mørkets rike tenker. Vi er født på nytt ved Guds Ånd, derfor trenger vi ikke lenger å rette sinnet mot det som hører kjødet til.
Rom 8:4-6
4b...vi som ikke vandrer etter kjødet, men etter Ånden.
5 For de som lever etter kjødet, retter sinnet mot det som hører kjødet til, men de som lever etter Ånden, retter sinnet mot det som hører Ånden til.
6 For kjødets sinnelag er død, men Åndens sinnelag er liv og fred.

Som tidligere nevnt i denne undervisningen så sa jeg at det går an for en kristen å fremdeles vandre etter kjødet eller gjøre kjødets gjerninger, men du er ikke i kjødet, for hvis du var i kjødet og i din gamle natur, så tilhører du ikke Jesus. Som en kristen er du ikke i kjødet, fordi du har tatt imot Jesus, og Hans Ånd bor på innsiden av deg!
Rom 8:8-9
8 De som da er i kjødet, kan ikke være til behag for Gud.
9 Men dere er ikke i kjødet, men i Ånden, så sant Guds Ånd bor i dere. Hvis noen ikke har Kristi Ånd, hører han ikke Ham til
12 Derfor, brødre, er vi ikke skyldige overfor kjødet, slik at vi skulle leve etter kjødet.


Fornyelse av sinnet
Ja kjødet er en faktor, selv om du er en ny skapning. Å vandre etter kjødet handler ikke om at vi har en kamp mot vår syndige og gamle natur, det handler om en programmering som syndenaturen har gitt oss, og vi trenger å re-programmeres.
Bibelen kaller dette for fornyelse av sinnet.
Rom 12:2
2 Og bli ikke dannet lik denne verden, men bli forvandlet ved fornyelsen av deres sinn, så dere kan prøve hva som er den gode og velbehagelige og fullkomne Guds vilje.

2 Kor 10:4-5
4 For våre stridsvåpen er ikke kjødelige, men i Gud er de mektige til å rive ned festningsverk;
5 med disse kan vi rive ned tanke- bygninger og enhver høyde som reiser seg imot kunnskapen om Gud, og ta hver tanke til fange under lydigheten mot Kristus,

I Romerbrevet 12:2 sier Paulus: Og bli ikke dannet lik denne verden. Han sier med andre ord: Ikke tenk lenger slik denne verden, eller mørkets rike tenker, men bli forandret ved at deres sinn blir fornyet.
Vi fornyer våre tanker når vi gjenkjenner løgner i fra mørkets rike, slik den tenker og handler på, og tar disse tankene til fange ved å få rett kunnskap om hvem Gud er og hvem vi er i Ham.


Du kan velge dine tanker.

Djevelen vil fortelle deg at du ikke er i stand til å kontrollere tankene dine, men det er ikke sant.
Bibelen sier at vi kan, og jeg vet at vi kan. Vi kan ta tanker i fangenskap. Men vi må også velge å gjøre det i lydighet mot Kristus.
Du har valget mellom å ta de til fange eller ta imot dem som «sannheter».

Hvordan djevelen snakker til oss?

Mange er redd når de tror at djevelen kan tale til oss.
La meg bare si at det er få som har hørt djevelen direkte, men når vi snakker om djevelen her, snakker vi om hans rike og maktene, verdens herskere i dette mørket, og ondskapens åndehær i himmelrommet. (Efeserne 6:12)
Og disse maktene og myndigheter er faktisk onde ånder, og er en del av djevelens hær, og denne virkeligheten vil gi oss tanker/ideer og snakke med oss.

I Bibelen kan vi konkret se at djevelen snakket eller ga tanker til folk.
Han kunne gi tanker til Peter (se Mark 8:33), han snakket med Adam og Eva i Edens hage
og djevelen fristet Jesus og snakket med Han en rekke anledninger.
Som når Han var 40 dager i ørkenen (Matt 4) og i Getsemane.

Hvis djevelen kan friste og kommunisere med Jesus, som var uten synd, hvordan kan du tro at han ikke vil prøve seg på deg? Du er et mye lettere bytte enn det Jesus var.

Bibelen viser oss ikke direkte hvordan djevelen talte til Jesus, men jeg tror det var i tankene og på et åndelig nivå.

Ikke dine tanker
Visste du at mange av dine tanker ikke er dine tanker?
Jeg vet ikke om du har erfaring med en negativ tanke som plutselig kommer fra ingensteds fra.
En dag jeg var på et kjøpesenter her jeg jobber i Thailand, så jeg en politimann der.
Plutselig kom en tanke kom til meg som «sa»: Ta pistolen hans. Min første reaksjon var fordømmelse. Hvordan kan jeg ha en slik en dum tanke, jeg som er en som underviser Guds ord. Hvordan kan jeg ha en slik tanke? Den neste følelser jeg hadde var frykt. Jeg tenkte: Hva ville ha skjedd hvis jeg virkelig hadde fulgt den tanken. Ville jeg bli satt i fengsel i flere år, og hva ville ha skjedd med min tjeneste?
Men så husket jeg: Hei dette var ikke min tanke, men det var min fiende som hadde sendt denne tanken. Da jeg oppdaget dette forsvant all fordømmelse og frykt.

Forresten, så gav ikke djevelen meg denne tanken fordi han trodde at jeg ville gjøre det, men han håpte at jeg ville få fordømmelse og frykt av dem.
Og dette er ofte tilfellet når djevelen gir oss tanker: Han vil at vi skal bli fordømt og redde.

Våre tanker har tre kilder.
Våre egne tanker, Guds tanker og tanker av djevelen.
Vår oppgave er å skjelne hvilke tanker som er fra Gud og hvilke som er fra djevelen, og så få våre tanker på linje med Guds tanker. Vi må rive ned løgntanker fra mørkets rike og få våre tanker på linje med Guds sannhet.
Hebreerne 5:12-14
12 For selv om dere på denne tiden burde vært lærere, trenger dere noen igjen å lære dere de første prinsippene i Guds ord. Og dere er blitt slike som trenger melk og ikke fast føde.
13 For alle som tar del bare av melken, er ufaglærte i rettferds ord, for han er et spebarn.
14 Men fast føde tilhører dem som er myndig, det vil si de som på grunn av bruk, har øvd sine sanser til å skille mellom godt og ondt.

Det er ikke så lett som det kan høres ut, og du har sikkert opplevd det også, men jeg vil prøve å hjelpe deg på vei.

Det jeg ønsker er å hjelpe deg å gjøre, er å skjelne mellom hva som er fra deg, hva som er av Gud og hva som er fra djevelen. (Heb 5:14) Vi må skjelne mellom hva som er av Gud og hva som ikke er det. For fienden har fått deg til å tro mange av hans tanker og løgner, og han sa selv at det var Gud eller deg selv når du hadde en fordømmende eller negativ tanke.
Husk at selv om du kan gjøre onde ting, er du ikke ond, men det er synd som arbeider gjennom deg. Paulus sa:
Rom 7:17
Men nå er det ikke lenger jeg som gjør det, men synden som bor i meg.

Når du blir fristet: Hvor kommer disse tankene fra? De kommer ikke fra Gud, og de kommer ikke fra deg, de kommer fra onde ånder. Og du kan også ha en gal programmering fra din gamle natur, kjødet. Da er det gammelt tankegods som ikke tilhører din nye skapning.

Ofte anklager djevelen deg og sier: Hvordan kunne du tenke disse syndige tanker, skam deg. Men disse tanker er jo ikke fra deg i det hele tatt, det var faktisk han som hadde gitt deg dem først, og etterpå fordømte han deg. Han er listig.

Din oppgave er å skille, og finne ut hvilke tanker som er fra Gud, deg selv, eller djevelen. Og hvis du finner ut at en tanke er mot kunnskapen om hvem Gud er, så er det også din oppgave å rive dem ned eller stå opp mot disse tankene.
Hvis du er i enighet med de tanker som ikke er fra Gud, og også handle på dem, er det en synd, og da trenger du å omvende (snu om) deg fra dem og vende deg mot Jesus.

Husk at en tanke er ikke en synd i seg selv, men det er når du begynner å bli enige med de tanker og har "fellesskap" med dem at de blir en synd.
For eksempel: Tanker av bekymring og frykt, er faktisk synd hvis du underholder dem og er enige med dem.

Vil det da si at Gud er sint på meg eller fordømme meg hvis jeg har gjort denne synd? Nei, absolutt ikke. Gud vil aldri fordømme deg eller slutte å elske deg! Men hvis du er enig med de tanker om frykt, isteden for å sette din lit til Gud, blokkerer du også Hans hjelp.

Du trenger å komme seg ut av avtalen med frykt, før du kan oppleve fred og frihet. Hvordan gjør du du dette? Ved å rive ned de gale tankene med Guds sannheter i lydighet mot Gud.

En tanke er ikke nødvendigvis en synd.
Jeg vil bare understreke litt hva jeg allerede har nevnt.
Det er faktisk veldig viktig å se at selv om djevelen sender syndige tanker til deg, er disse tankene ikke en synd, før du gir etter for dem eller er enig med dem.

Martin Luther sa du kan ikke hindre en fugl å fly over hodet ditt, men du kan hindre den fra å bygge et reir der.
Så du kan ikke hindre en tanke å komme, men du kan hindre den fra å få fotfeste, og at det kan bygge en festning der.

Dette betyr også at du ikke trenger å gå rundt hele dagen, be om tilgivelse og omvende deg fra alle de negative tankene som kommer opp i hodet ditt hver dag, men du kan stå mot dem, motstå dem (Jakob 4:7) og ikke gi dem tilgang. Da vil djevelen flykte fra deg. Sett opp et adgang forbudt skilt til negative og syndig tanker.

Husk at Gud vil bruke tankene dine til å sette deg fri, men djevelen bruker også dine tanker, og da for å binde deg.

 


 

Skriftsteder er hente fra Bibelen Guds Ord.

Copyright © 1997: Bibelforlaget, 3540 Nesbyen, 1997.


 

Få oppdateringer om ny undervisning

Meld deg på oppdatering og seminar

* indicates required
 

Visjonen bak denne siden

Helbredelse og gjenoppretting av mennesket og menneskers liv er en oppdagelse av to viktige sannheter: Hvem Gud er, og hvem du i sannhet er!
1. Oppdage at Gud er kjærlighet.
2. Oppdage hva det vil si at du er skapt i Guds bilde og din verdi.
Se: Kjernen i det jeg underviser, Visjonen og Hvem er Bibelundervisning?