Den Hellige Ånd

Opprettet mandag 05. april 2010 01:00 Publisert Treff: 25674

Kategori: Les undervisningen

Brukervurdering:  / 51
DårligBest 
Share
En undervisning om hvem Den Hellige Ånd er og hvordan Han kan være med på å forandre ditt liv og andres i dag også, slik han har gjort det i snart 2000 år.
Les også om dåpen i tunger, høre Guds stemme, salvelsen og de overnaturlige gaven i 1 Korinter 12
Lytt også til denne undervisningen i mp3, undervisningen her er en utvidet versjon.
 

Innledning

Emnet "Den Hellige Ånd" er et veldig viktig teama for oss kristne, uansett om du kaller deg pinsevenn eller lutheraner! For det er når vi oppdager Den Hellige Ånd og Hans kraft og funksjoner at vi blir effektive i å nå ut med evangeliet, vårt kristenliv blir spennende og det vil gi oss kraft og styrke til det som kommer vår vei.

Fienden vår vil ikke at vi skal oppdage Den Hellige Ånd og hans kraft, for da vil vi også oppdage den kraften som gjør at vi kan leve et seirende liv og se at Guds rike går frem i dag med tegn og under!

I Norge er det kanskje ikke alltid vi ser resultater av Den Hellige Ånds kraft og noen tenker kanskje at den forsvant ved de første kristne, men jeg er jobber selv i utlandet som misjonær og har vært i nærmere 40 land og jeg har sett at Den Hellige Ånds kraft forsvant ikke ved apostlene! Jeg har vært med på å se stumme tale, lamme gå, folk tale med nye tunger og personer som har vært plaget av demoner bli satt fri! (Noe av dette vil jeg dele med deg i denne undervisningen.)
Jeg vet at det Jesus befalte sine disipler i Markus (og Matt 28) er også for oss i dag!

Mark 16:17f
17 Og disse tegn skal følge dem som tror: I mitt navn skal de drive ut onde ånder. De skal tale med tunger.
18 De skal ta slanger i hendene, og om de drikker dødelig gift, skal det ikke skade dem. På syke skal de legge sine hender, og de skal bli helbredet.

En av fiendens strategier er å sette spørsmålstegn ved Den Hellige Ånds kraft, og jeg kan faktisk til tider oppleve at temaet "Den Hellige Ånd" kan være litt vanskelig å skrive om.

Hvis du har hatt annen undervisning som ikke går helt i tråd med den jeg underviser vil jeg vil oppfordre deg til å prøve det jeg har skrevet, gå til Bibelen og sjekke det ut. Gjør som de første kristne!

Apg 17:11
Og disse var av et edlere sinn enn de i Tessalonika. De tok imot Ordet med all godvilje, og gransket hver dag i Skriftene om det forholdt seg slik som det ble sagt.

Det er også viktig at du ikke forkaster alt det jeg sier fordi du kanskje er uenig på et punkt. Jeg tror ikke jeg selv er helt perfekt og sier alt hundre prosent riktig, derfor er dette skriftstedet viktig!

1Tess 5:19-21
Utslokk ikke Ånden! Ringeakt ikke profetisk tale, men prøv alt, hold fast på det gode

  1. Mitt ønske med denne undervisningen er for det første å vise at Den Hellige Ånd er her i dag og ønsker å hjelpe deg!
  2. Det andre er at vi ofte har gjort dette med Den Hellige Ånd til noe vanskelig og komplisert og jeg vil vise med denne undervisningen at Den Hellige Ånd og hans gaver er ikke så komplisert og vanskelig som vi ofte tror at det er.

 

Alle skriftsteder er Copyright © Norsk Bibel 1988 hvis ikke annet er bemerket.


 

Få oppdateringer om ny undervisning

Din e-post

* må fylles ut
 

Visjonen bak denne siden

Helbredelse og gjenoppretting av mennesket og menneskers liv er en oppdagelse av to viktige sannheter: Hvem Gud er, og hvem du i sannhet er!
1. Oppdage at Gud er kjærlighet.
2. Oppdage hva det vil si at du er skapt i Guds bilde og din verdi.
Se: Kjernen i det jeg underviser, Visjonen og Hvem er Bibelundervisning?