Slide 1

Previous Next

Fri oss fra den onde


Opprettet søndag 31. mai 2015 01:00 Publisert Treff: 8648

Kategori: Les undervisningen

 

Share
{plusone}

Han er Den som har fridd oss ut av mørkets makt og satt oss over i sin elskede Sønns rike.
Apostelen Paulus til Kolossæ. (Kol 1:13)

Skrivefeil kan forekomme i dette dokumentet.
Hvis du skulle ønske å hjelpe med å rette den, ta kontakt på Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Du kan laste ned et pdf dokument her! (dette er best hvis du ønsker å printe ut)

 


Mange i dag er ikke klar over at det finnes en usynlig mørk makt, eller de er redde for den. 
Jeg tror selv en del kristne ikke ønsker å snakke så mye om det, for det er ofte forbundet med frykt. 
Men faktumet er at det finnes en usynlig virkelighet som vil påvirke oss 24 timer i døgnet. 

Gud prøver å vinne ditt hjerte og dra deg til han og hans rettferdighet, djevlene vil prøve å forfører deg med synd og løgntanker, for å dra deg vekk fra Gud. 

Det er en kamp.

Det er en kamp som pågår i det usynlige, og kampen er om ditt sinn og dine tanker.
De fleste av oss, selv mange kristne, gjenkjenner ikke at vi er i en kamp, hver eneste dag. Vi er ikke klar over at det vi sier, ser, tenker, føler, velger og gjør påvirker oss i en negativ eller positiv retting. 

Hvis dine tanker er full av frykt og bekymring, så vil du også ha frukter som er frykt og bekymring. Du vil begynne å si det ut, du vil begynne å handle på din frykt og bekymring og begynne å tro på at det gale vil skje.
Dette er hva djevelen vil at du skal gjøre: Begynne å tro og gi etter for frykten og bekymringen mer enn sannhetene i Guds ord, som sier at vi ikke trenger å frykte eller være bekymret for noe!

 • Djevelens hovedvåpen mot deg er: Tanker av frykt og bekymring. 

Du kan kanskje allerede nå gjenkjenne at dette kan være en daglig kamp for deg. 

Både i Norge, og også ellers i verden i dag, er det mange mennesker som er bundet av det onde på en eller annen måte. 
Dette gjelder ikke bare de ikke kristne, men det er utrolig mange kristne som sliter med dette også. 

Sa ikke Jesus at han kom for å sette de undertrykte fri (Luk 4:18), og at vi ble en ny skapning da vi ble kristne (2Kor 5:17)? Hvis Jesus kom for å sette oss fri, hvorfor ligger vi da under for synd, frykt, motløshet, håpløshet, fordømmelse osv. Hvorfor ble vi ikke fridd ut fra alt dette da vi ble kristne? 

Sannheten er faktisk at Jesus har allerede gjort dette, men grunnen er at vi har ikke sett det på grunn av fiendes løgner, og vi trenger å fornye våre tanker rundt det som er sant. Djevelen har matete oss med mange løgner, som han gjerne bruker imot deg.  

Djevelen forsvant ikke da du ble en kristen, men tvert i mot, du ble hans fiende. 
Du har en motstander som ønsker å stjele, myrde og ødelegge (Joh 10:10). 

I denne undervisningen ønsker jeg å belyse sannheter om vår motstander, satan, og hvordan du kan overvinne hans løgner og frykt.

Mange kristen sier at hvorfor skal vi vite, eller fokusere på den onde, kan vi ikke bare la han være. Vår fiende lar oss ikke bare være, derfor trenger vi å vite noe om han slik at vi kan stå ham imot. Og Bibelen oppfordre oss nettopp til dette; å stå han imot.

Jak 4:7
7 Vær derfor Gud undergitt! Men stå djevelen imot, så skal han fly fra dere.

Jeg vet at det å fokusere på Gud, hva Jesus allerede har gjort for oss og hvem vi er i han, som er vårt våpen, og det vil lede oss ut av fangenskap og inn i den friheten Jesus allerede har betalt for at vi skal ha. Jeg tror dette er det aller, aller viktigste, men på samme tid trenger vi også å være klar over at vi har en fiende som har våpen han ønsker å bruke mot oss også, og hvis vi er helt uvitende om det, kan vi lett la oss overvinne. Derfor tror jeg vi ikke bør være helt uvitende om han heller. Bibelen sier også:

2Kor 2:11b. Min anmerkning
For hva han (djevelen) har i sinne, det er vi ikke uvitende om.

Jeg håper du ser gjennom denne undervisningen at jeg fokuserer på hvor mektig Gud er, og den autoritet du har som en troende over fiendes hær, og at du har ingen ting å frykte. 

 

Krigen er allerede vunnet


Jeg hørte en forkynner en gang som sa at kampen er mellom Gud og djevelen. Mange tror at Gud og djevelen er lik i makt, og de prøver og utkjempe hverandre. Det er også en del bøker som beskriver hvordan engler og demoner kjemper med hverandre. Men jeg tror ikke dette er et riktig bilde av hva som faktisk er en realitet, for krigen mellom Gud og satan er allerede avgjort. Djevelen har faktisk aldri vært i krig mot Gud direkte, for den ville han ha tapt uansett! For Gud er suveren i makt, autoritet og kraft!


Hvem var og er djevelen?
Lucifer var skapt av Gud
Det står ikke så mye om opphavet til djevlene i Bibelen, men det er noen få vers som kan tolkes om hvem han var og hans opphav.

NB! Det jeg nå sier om djevelen her er en tolkning, det vil si at det ikke nødvendigvis er akkurat slik jeg fremstiller det.

Lucifer, som er et annet ord for djevelen, er en skapning som Gud skapte, han var en kjerub, det vil si en engel, og i følge tolkningen av Esekiel var han veldig vakker.
Djevelen gjorde opprør mot Gud. Han ble stolt og sjalu og ville ha Guds makt og autoritet. (Les Esekiel 28:11-19)
En del bibeltolkere mener at han tok med seg en tredjedel av englene da han falt.

Djevelen falt i Edens hage
Det kan virke som djevelen falt i Edens hage.
Esekiel 28:13-17
13 Du var i Eden, Guds hage. Du dekket deg med alle slags edelsteiner, rubin, topas og diamant, beryll, onyks og jaspis, safir, turkis og smaragd med gull. Håndverksarbeidet i dine innfatninger og smykker ble gjort i stand den dagen du ble skapt.
14 Du var en salvet kjerub med dekkende vinger. Jeg har innsatt deg. Du var på Guds hellige berg. Du vandret blant glødende steiner.
15 Du var fullkommen i din ferd fra den dagen du ble skapt, helt til det ble funnet misgjerning i deg.
16 Ved den omfattende handelen ble du fylt med vold i ditt indre, og du syndet. Som vanhellig stengte Jeg deg ute fra Guds berg. Jeg lot deg gå fortapt, du kjerub med dekkende vinger, fra å være blant de glødende steinene.
17 Ditt hjerte ble hovmodig på grunn av din skjønnhet. For din skjønnhets skyld gjorde du din visdom fordervet. Jeg kastet deg til jorden, Jeg la deg ned foran ansiktet på konger, så de kunne stirre på deg.

Dette skriftsteder viser oss noe om hvem djevlene var, og hvorfor han falt.
Jeg tolker dette skriftstedet dit hen at dette handler om djevelen, selv om det var skrevet til kong Tyrus.
For selv om det var skrevet til en konkret person, tror jeg det profeten Esekiel beskriver var adressert til den åndelige makten som Tyrus representerte.
I Esekiel så snakkes det her om at han var en kjerub, det vil si en engel, men Tyrus var en person, og han var heller ikke så gammel at han var i Edens hage.
Det er også noen som mener at djevelen falt før Adam og Eva og at Gud satte djevelen i Edens hage for å friste Adam og Eva. Men jeg tror ikke dette stemmer.
I vers 13 her i står det at Lucifer var i Edens hage, og Gud beskriver Lucifer her i sin tilstand før han falt. Så det kan se ut som Lucifer falt i Edens hage, og dette et min tolkning på det.

Disse tingene står ikke helt klart i Biblene, så igjen: det jeg vil si nå blir teorier, men de kan godt stemme.

Jeg tror Gud sendte Lucifer ned til Adam og Eva for å tjene dem, for det er det som er englers oppgave (se Heb 1:14).
Men jeg tror Lucifer ble sjalu på Adam og Eva, for den makt og autoritet Gud hadde gitt dem, og at menneskene var skapt i Hans bilde, så han var både sjalu på Gud og på menneskene. Han ønsket den samme autoritet og makt.
Gud gav nemlig ikke den samme autoriteten til engelen, som han gav til menneskene.
Lucifer ønsket denne autoriteten, men han kunne ikke gå til krig direkte mot Gud, for den krigen ville han ha tapt.
Den eneste løsningen for djevelen til å få makt og autoritet på denne jorden, var gjennom at menneskene begynte å tro på hans forførende løgner.  På den måten kunne han få den makten han ønsket. Som vi vet klarte han å forføre Adam og Eva, og han har forført menneskeheten siden.

Har djevelen autoritet og makt?
Vi tenker ofte at djevelen er allmektig og allestedsnærværende, men det er ikke sant.
Djevelen har faktisk null autoritet eller makt på egenhånd, den eneste måten han kan få den på er å få oss mennesker til å samarbeide med ham, og å gi etter for hans løgner. Djevelen har ingen autoritet eller makt uten vårt samarbeid.

Djevelen er heller ikke allestedsnærværende, som Den Hellige Ånd er, for han en skapt skapning.
De fleste av oss har nok aldri møtt djevelen personlig, men hans sendebud, demoner, har sannsynligvis alle av oss truffet på.

I Det Gamle Testamente var det slik at når vi gav etter for en synd, så var vi i hans vold, vil tilhørte han og han var vår herre. Men denne syndens makt gjorde Jesus noe med da han døde på korset!
Djevelen er en bekjempet fiende, Jesus vant en fullstendig seier over han for 2000 år siden på korset!

Jeg vil vise deg noen skriftsteder som bekrefter dette.
Kol 2:14f
 14 Han utslettet skyldbrevet mot oss, som var skrevet med bud, det som gikk oss imot. Det tok han bort da han naglet det til korset.
 15 Han avvæpnet maktene og myndighetene og stilte dem åpenlyst til skue, da han viste seg som seierherre over dem på korset.

Hva var det som skjedde på korset? Han avvæpnet alle åndsmakter, og vant over dem. Det er det som det står her. Var det en delvis seier?

Da andre verdenskrig var over, hva skjedde? Jo de allierte avvæpnet fienden, tyskerne, og proklamerte seg som seierherre. De hadde vunnet en totalt seier over Hitlers hær, og tatt fra dem all autoritet.

Da Jesus vant over den onde og hans hær på korset, var det en fullkommen seier, og fienden har ikke autoritet over oss lenger, så lenge vi ikke tror på djevelens løgner.
Kol 1:13f
 13 Han er den som fridde oss ut av mørkets makt og satte oss over i sin elskede Sønns rike.
 14 I ham har vi forløsningen, syndenes forlatelse.

Da Jesus døde på korset satte han også oss fri, fri i fra satans og de onde ånders makt! På grunne av det som Jesus gjorde, har vi i realiteten også vunnet over satans makt. Bibelen sier dette veldig klart i versene over.

Gud har allerede vunnet over satan, og som sagt så har kampen aldri vært mellom Gud og djevlene, men kampen Jesus kjempet var for oss!

”Men hvis Jesus vant seier for meg, hvorfor sliter jeg da fremdeles med så mange problemer?” Spør du kanskje?
Jesus har beseiret fienden for oss, men vi trenger også å tro og fornye våre tanker rundt dette.

Det var en Japansk soldat som ble sendt inn i jungelen Filipinene i 1945, han fikk ikke med seg at senere samme året overgav Japanerne seg til de allierte. Det tok 29 år før han ble overbevist om at krigen var over. Hele denne tiden trodde han fremdeles på at krigen pågikk. Da han hørte om at Japan hadde overgitt seg, trodde han det bare var en løgn og en taktikk fra USA, for at han skulle overgi seg. Han levde faktisk i over 29 år på denne løgnen.
http://www.npr.org/blogs/thetwo-way/2014/01/17/263350879/japanese-soldier-who-fought-on-for-29-years-after-wwii-dies

Mange kan også være som denne japanske soldaten, vi kan tro at krigen ikke er over. Men krigen er over, Jesus var en total seier for oss, og vi trengte ikke lenger gå rundt som noen tapere uten noen kraft imot løgnen og djevlenes listige knep.

Da Israels folket skulle innta Kanaans land, hadde Gud gitt dem landet, men de klarte ikke å vinne kampen for deres mentalitet var fremdeles i Egypt.
De hadde bli trent opp og programmert til å være slaver, og de så seg selv slik. Det gikk faktisk en hel generasjon, førti år, før Israel klarte å overvinne denne slavementaliteten som de hadde fått i Egypt.

Djevelens eneste våpen

Under den andre verdenskrig var det veldig viktig for utfallet av krigen, at de allierte visste hva slags våpen fienden utviklet slik at de kunne ødelegge dem før de kunne ferdigutvikle dem.
Vi har for eksempel angrepet på Vemork anlegget på Rjukan under krigen, der de fremstilte tungtvann, som hindret tyskerne i å utvikle en atombombe.

Det er også veldig vitalt at du vet våpnene til din verst fiende, djevelen, hvis ikke kan utfallet være fatalt.
Hva er hans våpen? Vet ikke om du har tenkt over det?
Joh 8:44
 44 Dere har djevelen til far, og dere vil gjøre etter deres fars lyster. Han var en drapsmann fra begynnelsen og står ikke i sannheten. For det er ikke sannhet i ham. Når han taler løgn, taler han av sitt eget, for han er en løgner og løgnens far.

Jesus sier her at djevelen er løgnens far, og djevelen har faktisk kun et hovedvåpen og det er: Løgn! Han bruker løgn til å forføre og bedra oss.

Djevelen bruker det samme våpenet mot oss som han gjorde mot Adam og Eva i Edens hage, han bedrar oss ved å fortelle en løgn eller halvsannhet (som er en forførende løgn).
1M 3:1-6
 1 Men slangen var listigere enn alle dyr på marken som Gud Herren hadde gjort, og den sa til kvinnen: Har Gud virkelig sagt: Dere skal ikke ete av noe tre i hagen?
 2 Kvinnen sa til slangen: Vi kan ete av frukten på trærne i hagen,
 3 men om frukten på det treet som er midt i hagen, har Gud sagt: Dere skal ikke ete av den og ikke røre den, for da dør dere.
 4 Da sa slangen til kvinnen: Dere kommer slett ikke til å dø!
 5 Men Gud vet at den dagen dere eter av det, vil øynene deres åpnes, dere vil bli slik som Gud og kjenne godt og ondt.
 6 Kvinnen så nå at treet var godt å ete av, og at det var en lyst for øynene – et prektig tre, siden det kunne gi forstand. Så tok hun av frukten og åt. Hun gav også sin mann, som var med henne, og han åt.

Djevelen kom med en løgn for å skape tvil om hvem de var, Gud var og hans hensikter. Han sa til kvinne: Har Gud virkelig sagt: Dere skal ikke ete av noe tre i hagen?

Først sår han tvil om hva Gud virkelig har sagt, deretter bedrar han dem ved å si at de ikke vil dø hvis de spiste av treet, deretter at de ville bli som Gud. Tingen var at de var allerede som Gud, Gud hadde alt skapt dem i sitt bilde. 

Selv i dag kan tanker fra djevelen ofte være: «Gud har ikke fortalt deg alt, han vil holde noe skjult for deg. Han er ikke en god Gud, han holder noe som er gode tilbake fra deg!»  
Men i hagen så hadde ikke Gud holdt noe skult for dem, han fortalte dem sannheten. Han sa at hvis de spiste av dette treet vil de for vist dø (1Mos 2:17), og det var det som skjedde. De døde fysisk etter noen år, men det gav også makt til synd, som igjen gjorde at vi beveget oss lenger og lenger bort i fra Gud, så vi døde i vårt forhold til ham også. 
Paulus sier vi var døde i våre overtredelser, det vil si; synd gjorde oss døde i vårt forhold til ham.

Men så kom Jesus og snudde opp ned på dette!


Hvem er du?
En stor løgn djevelen vi at du skal tro på er at du er bare en ussel, svak og syndfull skapning, og når du synder er Gud missfornøyd, skuffet og sint på deg.
Hvordan ser Gud på deg når du har falt i en synd? Forandrer hans syn på deg når du har gjort noe galt?
Kan jeg fortelle deg en god nyhet? Gud elsker deg fordi du er skapt i hans bilde, og fordi du er hans sønn eller datter. Dette vil aldri forandre seg!

Hva gjorde at Jesus ikke falt for fristelser? Vet ikke om du har tenkt på det?
Jesus ble fristet i alt vi ble fristet med, men hvorfor falt han ikke?
Jesus var 100 prosent Gud, men han var 100 prosent menneske også, så han ble prøvet på akkurat samme måte som du og meg. Men hvorfor falt han ikke?

Svaret er dette: Jesus visste hvem han var, han var trygg i sin identitet.
Det vår sjelefiende, djevlene, ønsker er å så tvil om hvem vi er og hvilken makt som bor på innsiden av oss, og som har blitt forenet med oss (for oss som tror).

Da djevelen fristet Jesus, var det første han sa: Hvis du er Guds sønn...
Med andre ord, djevlene sa: Bevis at du er Guds sønn. Hvis Jesus hadd gått på denne fristelsen, ville han ha bevist for djevlene at han var usikker på sin identitet.

Ofte er grunnen til at vi synder en følelse av at vi er noen sveklinger av noen mennesker, og religion har i stor grad forsterket dette.
Vi kan ofte anklage oss selv med å si: Du er en taper, dette skjer alltid deg, det er bare sånn du er, lev med det, du vil aldri lykkes med dette, du er stygg, du er dum, ingen ting godt vil skje med deg, det er bare din skjebne.
Ingen av disse tankene er deg, de kommer heller ikke fra Gud, de har sitt opphav fra vår fiende, som vil gjerne rive ned og ødelegge din identitet!

Hvordan kan vi kjempe mot dette? Ved å skrike og drive åndelig krigføring ved å si: Jeg står imot deg satan! Be og faste i 14 dager (dette kan være til en hjelp, men ikke løsningen i seg selv), prøve å ikke falle inn i fristelsen, prøve å ta seg sammen? Jeg har prøvd på alt dette, men i stor grad har det ikke lykkes å stå imot fienden på denne måten, det vil kun gjøre deg mer frustrert, jeg kan skrive under på det.
Den eneste måten er å se sannheten, først og fremst sannheten om hvem du er og hvordan Gud ser på deg!

 • Du trenger å vite at Gud alltid, alltid er for deg! Han alltid, alltid vil elske deg! Du er alltid elsket, selv om du faller i en synd.
 • Du trenger å se sannheten om at du ikke er en taper, for det er ikke slik Gud ser deg! Han ser en helt i deg!
 • Du trenger å se sannheten om at du har makt og autoritet, for han som vant over døden bor på innsiden av deg!  
 • Du trenger å se sannheten om at Gud synes du er verdifull og vakker! Du er hans øyenstein!  

Hvis Gud hadde hatt en lommebok, ville ditt bilde alltid vært med ham, og han ville ha vist det stolt frem.
Han er stolt av deg, selv når du har dummet deg ut og gjort noe dumt! Fordi du er hans barn!
Og en god far er en far som er stolt av sitt barn, selv om han ikke alltid oppfører seg bra.
Dette er sannheten! Dette gikk virkelig opp for en jeg disippelgjør da han fikk barn. Han sa en dag: «Ungene mine (som han har tre av) de oppfører seg vilt og gjør mye galt, men du verden hvor glade og stolte jeg er av dem på tross av dette. Nå skjønner jeg hvordan Gud ser på oss.»

Ikke la noe annet få ta denne sannheten vekk fra deg, jeg vet at det er en prosess å se dette, jeg er selv i den, men dette er sant!
Alle behov om å bli elsket, som vi alle har, er allerede å finne i Gud, og jo mer dette går opp for oss, jo mer av våre synder og syndevaner vil falle av oss.

 

Vinn kampen om ditt sinn!

Den personlige åndelige kampen vi kjemper imot djevelen er ikke der ute et sted, men den er i våre sinn.
2Kor 10:3-5
3 For selv om vi ferdes i kjødet, så fører vi ikke kamp etter kjødet.
4 For våre stridsvåpen er ikke kjødelige, men i Gud er de mektige til å rive ned festningsverk;
5 med disse kan vi rive ned tanke-bygninger og enhver høyde som reiser seg imot kunnskapen om Gud, og ta hver tanke til fange under lydigheten mot Kristus.

Som vi har sett på så er den eneste måte djevelen kan få makt og autoritet på er gjennom at vi samarbeider med ham, det vil si: være enig med hans løgner. Derfor ønsker han å bygge tankebygninger inn i våre sinn som ikke stemmer overens med den sanne kunnskapen om Gud, og om hvordan han har skapt oss og at vi er hans sønner og døtre.

Kanskje du tenker:  Står det ikke et sted vi har en kamp mot ondskapens åndehær i himmelrommet?
Ef 6:12?
12 For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot maktene, mot myndig-hetene, mot verdensherskerne i denne tidsalders mørke, mot ondskapens åndelige hærskarer i himmelrommet.

Det er faktisk en del som tenker at den åndelige kampen er i himmelrommet der ute ett eller annet sted, og dette er verset som de har brukt som grunnlag for det.
De tenker at vi må be i mot åndsmakter over byer og land for at våre bønner skal nå igjennom til Gud, eller for at vi skal få vekkelse. Mange tenker at himmelen er på en måte stengt, og hvis vi bare ber nok vil himmelen åpne seg og Gud komme ned. 

Jeg var i en menighet en gang hvor de sang: Gud kom og åpen opp himmelen og kom ned til oss. Jeg tenkte: Hmm, jeg trodde Gud allerede hadde kommet ned til oss, gjennom Jesus, må vi be om at han skal komme flere ganger for å åpne opp himmelen igjen? 
Tankegangen var muligens at det er åndelige makter som står mellom oss og Gud, og vi må be igjennom til Gud, men er det slik?

Hva åndelig krigføring ikke er og er
Nå sier jeg ikke at det ikke finnes åndsmakter over byer og land, men det står ingen ting i Bibelen om at vi skal krige mot åndsmakter der ute et sted, og i det nye testamentet ser du ikke apostlene drive med en slags åndelig krigføring som vi kanskje har sett noe gjøre over byer og land også videre i dag.
Da Paulus så alle avgudene i Athen, som var avgudsdyrkelsens hovedstad på den tiden, gikk ikke Paulus rundt å drev ut åndene av byen og bad i tunger. Han ble opprørt når han så avgudene, men hva gjorde Paulus med det? Jo han sto opp på tempelplassen og forkynte sannheten.
Og det var faktisk ikke en svovelpreken han hadde heller. Paulus var vis og brukte til og med sitater fra deres egne hedenske diktere og poeter, for å fortelle dem sannheten. Og han sa heller ikke: Gud er langt borte fra dere, omvend dere så kan han kanskje komme deg nær: Han sa faktisk:
Han har gjort hvert folkeslag av ett blod og latt dem bo over hele jorden, og har fastsatt deres forutbestemte tider og grensene for deres bosteder,
 for at de skulle søke Herren i håp om at de kunne famle seg fram til Ham og finne Ham, selv om Han ikke er langt borte fra en eneste av oss.
 For i Ham er det vi lever og beveger oss og er til, slik også noen av deres egne diktere har sagt:«For vi er også Hans slekt. »
 Siden vi altså er Guds slekt, burde vi ikke tenke at Guddommen er lik gull eller sølv eller stein, noe som er formet av menneskets kunst og påfunn.
 Sannelig, disse uvitenhetens tider har Gud båret over med, men nå befaler Han at alle mennesker alle steder skal omvende seg. (Apg 17:27-30)

Omvendelse her betyr forresten ikke anger og løfte om bot å bedring. Det betyr ikke en gang å snu om eller konvertere, det greske ordet brukt her betyr rett og slett: Tenk på en ny måte, forandre dine tanker. 
Jeg kommer tilbake til dette med omvendelse litt senere i denne undervisningen.

Så hvordan gjorde Paulus åndelig krigføring? For han gjør så absolutt det. Jo han forteller dem om sannheten, som gjør at mennesker kan bli fri djevlenes løgner. Paulus forteller her sannheten om at de ikke lenger trenger å tilbe avguder som er laget av menneskehender, og det førte sannsynligvis til en forandring i de som hørte på og valgte å tro Paulus sine ord og evangeliet.

Tilbake til Ef 6:12
Legg merke til hva det står i begynnelsen av dette verset, det står at vår kamp er ikke mot kjøtt og mot blod, det vil si: mennesker, men vi har en kamp mot åndsmakter.

Jeg har tro på at det finnes åndsmakter, men det disse vil gjøre er å påvirke hvordan vi tenker.
De vil skape tanker og festningsverker som reiser seg mot kunnskapen om Gud.
Disse åndsmaktene ønsker å gå inn filmer, blader, musikk, regjeringer etc. Og skape et galt bilde av Guds. De ønsker vi skal tenke galt om Gud og om hans skaperverk, som først og fremst er oss. Hvordan river vi ned disse tankebygningene som disse åndsmaktene har skapt? 
Ved å få alle kristne til å be imot disse åndsmaktene? Jeg tror faktisk ikke dette, nei vi river ned disse tankebygningene med å forkynne sannheten, som jeg har forklart over.

En åpenbaring av sannhet
Når mennesker får en åpenbaring av hvem Gud er og hvem vi er i Ham, vil vi også rive ned de onde åndsmakter disse representerte, enten det er frykt, avgudsdyrkelse, depresjoner, umoral (som mange kristne refererer til Jesabels ånd) også videre. Og jo flere som får en åpenbaring av Gud og hvem han i sannhet er, og hvem vi i sannhet er, jo mindre vil en åndsmakt få fotfeste, enten det er over byer, land eller over mennesker, ja selv også over dine tanker i ditt sinn og i ditt eget liv.

Jeg er på ingen måte i mot bønn, men jeg ber ikke imot åndsmakter i himmelrommet og imot åndsmakter over byer også videre lenger (jeg har gjort det), men jeg ber at mennesker skal få en åpenbaring av hvem Gud er og hvor unike, verdifulle og hvor høyt Gud elsker dem. Mitt fokus er på menneskene at de skal få en åpenbaring av Guds kjærlighet, ikke på åndsmaktene.

Gud har ikke gitt oss fryktens ånd
Det hender jeg er på et avgudstempel (et buddhistisk tempel) her jeg jobber i Thailand. 
Før var jeg redd for å gå dit, for jeg hadde hørt at hvis man ikke var helt forberedt i bønn, og hadde en eller annen uoppgjort synd, kunne de onde åndene der angripe deg. 
Noen ganger var jeg der av forskjellige årsaker, men ofte følte jeg meg uvel som kom av et åndelig angrep.
Jeg tror dette er reelt, jeg har sett og opplevd det, men hva er det som gir næring til disse åndsmaktene? Jo, frykt! Og hva har jeg hvis jeg er redd for å bli angrepet av onde ånder når gå til et buddhistisk tempel: Jo, frykt. Hva sier Bibelen om hvor frykt kommer fra? Og hvem er det som bor i oss?
Når jeg så dette, hadde jeg ingen problemer med å gå på slike steder, og jeg føler meg aldri uvel lenger. Nå hender det jeg går der og ber for menneskene rundt meg, at de skal få en åpenbaring av Guds kjærlighet. For grunnen til at de fleste er der er fordi de søker etter noe, og de er der ofte også på grunn av frykt.
De ofrer ofte til tempelet nettopp for å bli beskyttet mot onde ånder.
Jeg er også med på å forteller sannheten til mennesker som går på slike steder, og jeg har sett mange blitt fri, fri fra frykt og den åndsmakt som før bandt dem.

Et åndehus historie
Jeg ønsker bare å ta med en historie til fra her jeg jobber i Thailand.
Her i Thailand har de ofte noe som kalles et åndehus. Det er et lite hus foran et vanlig hus, der de tror det bor ånder, ofte onde ånder. Buddhister her i Thailand offerer til disse åndene i åndehuset for å blidgjøre dem, og for beskyttelse.  
Hvis man ikke gjør det, kan det hende de vi angripe deg. Denne animistiske troen er ganske sterk i her i Thailand.

En familie jeg jobbet med skulle flytte til et nytt leid hus, men de som eide huset hadde et åndehus foran huset. De som jeg jobbet med var kristne, og de ønsket å fjerne det, men huseieren var ikke villig til det. 
Denne familien var redd for åndehuset, og erfarte mange overnaturlige ting i huset på grunn av det. En kveld opplevde et av barna i denne familien at hun ikke fikk puste, jeg skyndte meg å kjørte henne til sykehuset, men da vi ankom var hun helt bra igjen og ble sendt hjem igjen med en gang.

Dette skjedde før jeg flyttet ut hit til Thailand på fulltid, og da jeg skulle flytte inn i et leid hus selv, var det også et åndehus foran mitt hus. Jeg tenkte og sa til min norske nabo som jeg jobbet sammen med: I løpet av natten vil jeg ta og fjerne det. Men min nabo var veldig imot dette.
Hun sa jeg hvertfall burde spørre huseieren vår først. Jeg fnyste litt av det og tenkte: Hun er bare redd.
Jeg gikk å ba litt rundt i mitt nye hus og tenkte disse tankene, da Gud snakket til meg veldig konkret: «Det er du som er redd!»
Og det var sant, det var jeg som var redd, min nabo var bare vis.
Gud viste meg at dette åndehuset kunne ikke gjøre meg noe som helst, så lenge jeg ikke var eller er redd for den. For djevelens eneste våpen er: Frykt. 
Det frykt som gjør at de lokale har åndehuset der, det frykt som gjør at de vil offer til dem, og hvis de gir etter for frykten blir de bundet til den, og selv det de frykter for kan skje.
Jeg så det var ikke så stor forskjell på den frykten jeg hadde, og den de lokale hadde, for det var den samme ånd som stod bak.

Kampen er i ditt sinn!
Det er veldig viktig at du faktisk forstår at kampen mot fienden er i ditt og menneskers sinn, ikke der ute et sted.
Djevelen har lurt mange til å tro dette, og det kan gjøre mange kristne passive med i å fornye sine sinn. (som egentlig omvendelse handler om)
(Se Rom 12:2).

Det er også slik at når vi har feil kunnskap om Gud, og om hvordan han ser på oss, vil vi heller ikke fullt ut stole på ham. Hvis vi har frykt for eksempel vil du ikke stole på Gud.

Jeg vet det er mange som kjemper med frykt, selv mange kristne!
Du kan faktisk ikke overvinne frykt uten å fornye dine tanker. 
Det er mange som tenker at bare jeg får noen til å be for meg eller drive denne frykten ut av meg så vil jeg bli fri, men det som det handler om er å fornye dine tankene, ellers vil frykten bare komme tilbake.
Jeg har tro på forbønn og det kan være en start og en hjelp. Men når fryktens ånd har fått lov til å bygge et festningsverk i tankene dine, forsvinner ikke dette ved bønn eller drive ut noen ånder. 
Du trenger kun å fornye dine tanker!

Det er en hoved nøkler til å bli fri frykt. Du finner den 1Joh 4:18 der det står at den fullkomne kjærligheten driver all frykt ut. Når du vet, at du vet, at du er elsker av Gud, har ikke frykten noe fotfeste lenger.
Når du vet at Gud elsker deg, så vil det å så djevelen i mot ikke være et stort problem, og han vil fly fra deg.
Underordne deg Gud betyr egentlig: Vær enig med hva Gud sier (og ikke hva djevlene sier). Hvis Bibelen sier at Gud elsket deg, og bryr seg om deg, vær enig med Gud i det. Underordne deg dette ordet.
Jak 4:7
7 Underordne dere derfor under Gud! Stå djevelen imot, og han vil flykte fra dere.

Du trenger å ta fryktens tanker til fange under lydigheten mot Gud, dette kan du gjøre ved blant annet tenke på at Gud er kjærlighet, at han er for deg og du trenger ikke å være bekymret for noe. Når du gjør dette, da underordner du deg Gud og da står du djevelen, eller frykten om du vil, imot, og den vil fly fra deg.

Djevelen bruker våre følelser.

Våre tanker påvirker også hva vi føler. Mange tenker at man kan ikke noe for hva man føler, og man kan aldri kontrollere følelsene. Men det er faktisk slik at hvis du kontrollerer dine tanker, det vil si: tar tanker til fange, så kan du også kontrollere hva du føler.
Det betyr ikke at negative følelser aldri vil komme din vei, men du trenger ikke å la de negative følelsene få kontrollere deg.

Når en av djevelens løgntanker får festet seg til våre følelser blir ting enda vanskeligere å motstå og kjempe imot. Når du er deprimert, selvmedlidende og motløs er du mye lettere utsatt for fiendes løgner. For vår følelser kan ofte bekrefter hans løgner. Ordspråkene sier følgende:
Ords 24:10
10 Hvis du mister motet på trengselens dag, da har du liten styrke.

Hvis du har prøvd på en ting flere ganger, og du misslykkes hver gang, kommer ofte tanken: ”Du vil aldri få det til!” Kanskje det er en synd du har prøvd å kjempe imot, men for ente gang faller du, og du tenker: ”Det nytter ikke, jeg får bare gi etter, jeg er tross alt bare en synder.”
Eller du kan falle inn i fordømmelse, og tenke at nå er ikke Gud fornøyd eller glad i meg lenger.
Det kan være at noen har såret deg, og du blir veldig deprimert. For å trøste deg selv, går du ut og kjøper og spiser en kilo sjokolade som du ikke burde ha spist, eller du tyr til «flasken» eller du faller inn andre fristelser og synder, for det er en stemme som sier: ”Du fortjener det nå, og Gud er ikke nær deg eller for deg, han bryr seg ikke om deg nå, for du har dummet deg for mye ut”

Du er lettere utsatt på den onde dag, og den dagen du er motløs, i mot løgnens piler i fra fienden. Og det er på den onde dag Bibelen oppfordrer oss til å ta opp rustningen. Hvis du ønsker å stå på det onde dag, ta opp kampen mot løgnen!

En sannhet jeg ofte proklamerer for meg selv når jeg har falt i en synd, eller føler meg deprimert og motløs er: Jeg er Tore den rettferdige, Guds elskede barn.
I en periode sang jeg en gammel Jan Honningdal sang:
Jesus (x3) Ja jeg vet at du elsker meg. Jesus (x3) jeg fryder meg i din nærhet og jeg vet at du elsker meg.
Hvis du vet, at du vet at Gud elsker deg, vil ingen av løgnens piler fra fienden nå deg.

Det er også ofte vanskelig å se sannheten når våre følelser tar over. 
Selv om vi logisk og med vettet vet at det ikke er riktig å gjøre det, gjør vi det allikevel. Derfor er det viktig at vi er forberedt på at den onde dagen kan komme.

Frykt og kjærlighet
Når vi er inne på dette med følelser, så vil jeg også gjerne ta med en ting her:
Ofte forfører djevelen oss og sier at Gud har sendt denne depresjonen, bekymringen, frykten eller fordømmelsen (eller til og med sykdommen), for å lære oss noe. Eller at det er Guds vilje på en eller annen måte, men dette er igjen en av de måtene djevelen forfører oss på.

Gud vil aldri, jeg vil gjenta: Aldri! Bruke frykt i mot deg! Ikke en gang for å lære deg noe!
For i 1Joh 4:18 står det at den fullkomne kjærligheten driver all frykt ut! Gud er kjærlighet, og han har ikke frykt i seg eller bruker den! Frykt er faktisk en ånd, og den er ikke Guds ånd!
Alt som har frykt i seg er ikke fra Gud!

De to grunnleggende følelsen vi har er frykt og kjærlighet. Alt som er grunnlagt på frykt er fra djevelen, alt som er grunnlagt på kjærlighet er fra Gud.
Du kan ved dette faktisk finne ut hvordan Gud vil du skal føle, og hvordan djevelen vil du skal føle.

Jeg kan ta noen konkrete eksempler på hva slags følelser som springer ut av kjærligheten, og det er slik Gud ønsker at du skal føle: Glede, fred, lykke, tålmodighet, vennlighet, medlidenhet, inspirasjon, forventinger, håp, selv-kontroll, tillitsfull, tilfredsstillelse, etc.

Frykt er en følelse og en ånd som djevlene ønsker å bruke mot deg. Av frykt springer disse følelsen ut, og det er slik han ønsker at du skal føle: bekymring, håpløshet, hat, sinne, irritasjon, frustrasjon, bitterhet, utgivelse, selvmedlidenhet, sjalusi, misunnelse, menneskefrykt, kynisme, utilfredshet etc.
Hvis du har mange negative følelser, spør deg selv hva slags løgner fra djevelen du tror på?

Husk at synd også fører negative følelser med seg. Synd er også veldig forførende, fordi når vi synder kan det føles godt i øyeblikket vi gjør det, det kan til og med føles rett og gjøre det, men synd vil før eller siden føre negative følelser med seg. Den kan til og med være grunnen til din bitterhet, irritasjon, frustrasjon og sinne.

 

Jesus sin seier er vår seier

En sannhet du alltid bør minne deg selv om er at gjennom Jesus har du seier! Fiendens største ønsker er at du ikke skal vite og se at din seier allerede er vunnet.

Paulus ber for Efesermenigheten at de skal få opplyste øyne slik at de kan se forbi djevelens løgner og over på løftene som Gud allerede har gitt dem. Han begynner faktisk med å si:
Ef 1:3
 3 Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som har velsignet oss med all åndelig velsignelse i himmelen i Kristus.

Han har velsignet oss med all åndelig velsignelse i himmelen. ”Ja men det er snakk om når vi kommer til himmelen.” Sier kanskje noen. Men det står faktisk: har, ikke at vi skal få. ”Men de er der til vi kommer dit.” Vil fortsatt noe påstå, men la oss gå noen vers lenger ned å se hva som står videre:
Ef 1:17-21
 17 Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens Far, må gi dere visdoms og åpenbarings Ånd til kunnskap om seg,
 18 og gi deres hjerter opplyste øyne, så dere kan forstå hvilket håp han har kalt dere til, hvor rik på herlighet hans arv er blant de hellige,
 19 og hvor overveldende stor hans makt er for oss som tror, etter virksomheten av hans veldige kraft.
 20 Det var denne han viste på Kristus da han reiste ham opp fra de døde og satte ham ved sin høyre hånd i himmelen,
 21 over all makt og myndighet, over alt velde og herredømme og over hvert navn som nevnes, ikke bare i denne verden, men også i den kommende.

Han ber ikke om at de skal få kunnskap om Gud når de kommer til himmelen, det er ganske klart, med han ber for dem nå at de skal få opplyste øyne, slik at de ser den kraft som bor på innsiden av dem , og den arven de allerede har fått, det vil si alle de åndelige velsignelsene.
Det er til og med den samme kraft som reiset Jesus opp fra de døde. Dette er den samme kraft som bor på innsiden av deg. Denne kraften kan drive ut demoner, helbrede syke, gjøre mirakler, sette de undertrykte fri!

Kjenne Kristi kjærlighet
Jeg har allerede nevnt dette, men det som vil drive all frykt ut er å se at Gud er kjærlighet (1Joh4:18).
Og når vi ser Guds kjærligheten vil dette sette oss fri fra alt som måtte binde oss, ente det er demoner, syndevaner, sykdom, frykt eller bekymring!

Dette skriftstedet har også hjulpet meg mye, vi kan se her at kraft og kjærlighet er knyttet sammen!
Ef 3:17-20
17 det vil si at Kristus kan bo i hjertene deres ved troen, idet dere er rotfestet og grunnfestet i kjærlighet,
18 for at dere skal være i stand til å fatte, sammen med alle de hellige, hvor stor bredden og lengden og dybden og høyden er,
19 og å kjenne Kristi kjærlighet, som overgår all kunnskap, for at dere kan bli fylt til hele Guds fylde.
20 Han som er i stand til å gjøre langt mye mer enn alt det vi ber om eller forstår, etter den kraft som virker i oss,
(BGO)

Når vi kjenner Kristi kjærlighet, vil også den kraft som Gud har gitt oss, bli virksom i oss, den vil fungere!

Mange sier: «Jo da jeg kjenner til Guds kjærlighet. Jeg lærte om det på søndagsskolen, og vi sang: Ja jeg vet at Jesus elsker meg.»  Men spør deg selv: Hvor mye av denne kraften som reiste Jesus opp fra de døde er virksom i deg?
Hvor ofte er jeg bekymret? Hvor ofte er jeg deprimert og selvmedlidende? Hvor ofte blir jeg sint og irritert?

Hvis noe av dette fremdeles skjer i ditt liv (noe som sannsynligvis skjer i alle våres liv fra tid til annen), trenger du fortsatt å studere om Guds kjærlighet! Og jeg tror vi aldri kan studere nok om den!


Jeg sier ikke dette for å fordømme deg, eller for at du må kjenne Guds kjærlighet perfekt, for det ville være å legge deg under loven igjen, men ikke vær stolt heller og tro at du vet alt om Guds kjærlighet. Du har alltid noe å vokse i når det kommer til dette!

 

Kan kristne ha demoner?

Mark 16:17f
 17 Og disse tegn skal følge dem som tror: I mitt navn skal de drive ut onde ånder. De skal tale med tunger.
 18 De skal ta slanger i hendene, og om de drikker dødelig gift, skal det ikke skade dem. På syke skal de legge sine hender, og de skal bli helbredet.

Vet ikke om du har lagt merke til det, men det første Jesus sier i misjonsbefalingen er at vi skal drive ut demoner. Hvorfor sier Jesus dette? Og er det relevant for oss i dag?

La meg spørre deg: ”Har demonene forsvunnet fra jorden?”
Hvis jeg tolker min Bibel rett er demoner og engler evighetsskapninger, de kan ikke dø. De kan heller ikke reprodusere seg selv (Mark 12:25). Det siste er kanskje ikke så relevant til problemstillingen, i så fall ville det vært mange flere av dem.
Min konklusjon er at det finnes like mange demoner i dag som på Jesus sin tid.
Men de bor i Afrika og Asia for det meste, vil kanskje noen si? Vi har ikke så mye av dem her vest. Dette er så absolutt helt feil, og jeg skal prøve å vise deg hvorfor.
Jeg tror Jesus sine ord er like relevant for oss i dag som på den tiden, og like mye her i vest som i sør og øst.

Her i vest har vi en tendens til å være redd for temaet demoner, og vi prøver å forklare ting mer ut i fra en rasjonalistisk måte å tenke på.

Jeg jobber i Thailand blant et folk som heter shanfolket, de har en litt annet verdensbilde når det kommer til det åndelige. Det å bryte demoner sin innflytelse kan i en del tilfeller være enklere, for ofte vet de at det er en ond åndelig virkelighet som plager dem. De er kjent med at det finnes en ånd som heter: Frykt.

Min venn som opplevde utfrielse
En venn av meg var avhengig av narkotika og alkohol og var plaget av demoner. Han visste at han trengte en forandring, og en utfrielse.
En dag ba en annen av staben vår sammen med han til frelse, men han hadde fremdeles store problemer med demonene som plaget han.
En natt hadde han syner og tanker om at noen var etter han, og ville drepe ham. Litt etter ville han ta livet av seg selv. En morgen fant en i staben vår han på veien, med nesten ikke noen klær på seg, og helt sinnsforvirret.
Vi diskuterte om vi skulle få han til et kristent rehabiliteringssenter, men før vi gikk, sa en i staben vår: ”La oss be for han en gang til.” Det var jo en god ide, så vi la hendene på han og ba.
Jeg ba veldig konkret at de demoner som plaget ham skulle forsvinne. Jeg befalte dem å vike i Jesu navn.

Men på natten var han igjen plaget, og han var i ferd med å ta en kniv og avslutte livet sitt. Da var det han fikk en åpenbaring. Han så et syn der det var en fars person som sa: Kom hit til meg, kom inn i mine armer og hvil deg her sammen med meg. På en eller annen måte forstod han at dette måtte være Gud.
Denne vennen min fikk denne åpenbaringen om Gud: Jeg elsker deg og jeg er en far for deg, du kan hvile i denne kjærligheten. Denne sannheten satte han fullstendig fri! 
Fri fra alle demoner som plaget ham, og til og med fra alle abstinenser av alkoholisme og narkotika bruk.

I skrivende stund er dette over 7 år siden, og han har vært ganske så normal siden. Han er en av mine beste venner, og var en av staben i arbeidet vårt her i Thailand i mange år, før han dro tilbake til sitt hjemland for å tjene Gud der, og han elsker Gud mer nå enn noen gang før.

I ettertid, fortalte denne vennen min at det var fire demoner som han tidligere hadde gjort en pakt med, som prøvde å ta livet hans. Disse åndene gjorde han sinnsforvirret, og i Norge ville han sannsynligvis ha blitt satt inn på en psykiatrisk sykehus. Men som en kristne har vi den samme kraften i oss som Jesus hadde og da vi ba og min venn fikk denne åpenbaringen sluttet de onde åndene å plage ham. Denne hendelsen gjorde at han over natten ble helt normal igjen.

På en institusjon i Norge kan de veldig sjelden gjøre noe med en åndelig årsak.
Nå tror jeg ikke at alle som er på institusjon er demon-besatte, men jeg tror de kan har åpnet oppe en løgn fra djevelen på en eller annen måte som har et stort fotfeste i livene deres, og som gjør at fienden plager dem.
Det har vært mye ubalanse i disse tingene, derfor har også mange forkastet sannheten om demoner. 
Jeg skal ærlig innrømme at vi kristen har vært veldig lite flinke til å være vise på dette området, og mye skade har skjedd opp igjennom historien, men det tar ikke bort det faktum at demoner finnes og at vi med Guds kraft, som bor i oss, kan drive dem ut.

Så til spørsmålet: Kan kristen ha demoner?
Dette er et tema som er blitt mye diskutert. Jeg skal gi min versjon av det nå, og jeg tror den stemmer også i forhold til Bibelen.
 
Jeg tror at kristne kan ha demoner, blant annet fordi min erfaring har vist meg det. Som med min venn over: Han var en kristen, for han hadde allerede tatt i mot Jesus noen dager eller uker før han ble satt fri. Men demonene forsvant ikke da han tok imot Jesus, de forsvant først da denne vennen min virkelig fikk en åpenbaring av Guds kjærlighet.

Før jeg dro ut på misjonsmarken trodde jeg at kristne ikke kunne bli plaget av demoner, men jeg husker min første tur til Afrika: Der kom vi til en menighet, og vi kastet demoner ut av en kvinne, og hun var et av kirkemedlemmene. Jeg sjekket ut om hun virkelig kunne være en kristen. 
De sa at hun hadde vært medlem av kirken en stund, jeg tror det var rundt et år, og hun hadde tatt imot Jesus og ønsket å tjene ham. Dette fikk meg til å tenke annerledes.

De oversettelsene av Bibelen som vi har i Norge bruker et ord som heter besettelse. For å forklare mer om dette ordet besettelse, la meg ta deg med til en liten ord-studie.
Når bibeloversettere har oversatt Bibelen har de oversatt det greske ordet daimonizomai med besatt, noe som ikke er helt riktig, for hvis du går til grunnteksten vil du se at dette ordet faktisk også betyr: å ha en demon, eller være under en påvirkning av en demon.  
Følgende tekst kan bli oversatt slik:
Matt 8:16
 16 Da det var blitt kveld, brakte de til ham mange som hadde (var besatt av) onde ånder, og han drev åndene ut med et ord. Og alle som var syke, helbredet han.

Den eneste oversettelse jeg har funnet som ikke bruker besatt er den engelske Amplified oversettelsen av Bibelen. Der står det: They brought to Him many who were under the power of deamons. De brakte til ham alle som var under demoners (påvirknings)kraft.

Ordet besatt betyr å ha fullstendig kontroll eller dominere over, det vi si at du har ingen egenvilje lenger, men fullstendig kontrollert. Jeg tror det er veldig, veldig få som opplever dette. Det kan hende hvis du har legioner av demoner, som den besatte som Jesus satte i frihet, for da har vel kanskje fienden tatt over veldig mange områder i livet ditt. Men for de aller fleste kan det bare være løgner fra demoner som fremdeles kan ha fotfeste i deg, og det kan skje selv om man er en kristen.

Så hvis du mener at kristne ikke kan være besatt av demoner, er jeg helt enig. Men hvis det handler om å ha en demon eller være under innflytelse/påvirkning av en demon, så mener jeg at det er fult mulig at kristne kan ha dette.
Jeg har selv opplevd og sett mennesker som har vært kristen som har hatt demoner, og blitt fri fra det. Jeg har opplevd det selv også.

For mange år siden, da jeg var en tenåring, sa jeg mange forbannelser over meg selv.
Jeg sa jeg var udugelige, ingen liker meg, jeg ønsker ikke å leve mer.
Da jeg en 15 år senere opplevde å slite med en sykdom som gjorde at jeg nesten ikke kunne puste, sa jeg igjen dette over meg selv at jeg ikke ønsker å leve mer.
På en forbønnsstund jeg hadde noen måneder senere, etter den siste opplevelsen, var det noen som ba for meg, og da så jeg plutselig hvordan disse demoniske løgnene hadde kontrollert meg. Jeg omvendte meg, som rett og slett betyr: Jeg erkjente løgnen og valgte å tro sannheten, det vil si jeg forandret min tenkemåte, mitt sinn, som egentlig omvendelse handler om.
En av de som ba for meg, ba om at løgnene fra dødens ånd skulle vike, som jeg hadde gitt åpning for i mine tanker gjennom min negative bekjennelse. Når de ba for meg så skjedde det noe. Jeg kjente det fysisk i magen, noe forsvant og jeg opplevde Guds nærvær i over en time etter dette, og jeg kjente hvordan Guds kjærlighet omslutte meg på en helt spesiell måte.

Husk du er en ny skapning!
Da du ble en kristen fikk du en ny skapning på innsiden. Det gamle deg, som tilhørte mørkets rike, døde, og du ble en helt ny skapning. (2Kor 5:17)
Selv om du er en helt ny skapning, var det en ting som ikke skjedde: Dine tanker ble ikke fornyet. Fornyelse av dine tanker er noe du må bevist gjøre! Gud gjør ikke dette for deg, selv om han så absolutt alltid er der for å hjelpe deg med det.

Så selv om Jesus satte deg fullstendig fri fra mørkets makt på korset, kan det fremdeles være tankebygninger, eller jeg vil kanskje heller bruke ordet: Programmeringer, som gjør at du fremdeles sitter fast i en synd eller som gjør at demoner kan undertrykke deg, men husk djevelens og demoner sitt eneste våpen er: Løgn, løgner som ofte vil binde deg i frykt på en eller annen måte!

Avslør løgnen.

Når du gjør en synd, spør deg dette spørsmålet: Hvilken løgn tror jeg på? Hvilken løgn tror jeg om Gud eller om meg selv?
Jeg skal nå prøve å hjelpe deg litt med å avsløre løgner som vi ofte kan tro på.

Første løgn: Du må vise din anger og bekjenne din synd før Gud kan tilgi deg!
Når vi gjør en synd, er det mange som med en gang faller inn i fordømmelse, slik jeg gjorde noen år tilbake, og tenke: Hvordan kunne jeg gjøre noe slikt? 
Og vi kanskje kravler oss tilbake til Gud for å be på våre knær: Kan du vær så snill å tilgi meg! Jeg vet jeg ikke er verdig til det, men kan du tilgi meg?
Vi oppfører oss ofte som da den bort kommende sønn (I Luk 15) kom tilbake til sin far, og vi kan tro de samme løgnene om vår himmelske far, som denne sønnen gjorde: Jeg er ikke verdig til å være kristen (sønn eller datter av Gud), og jeg kan ikke helt vite om Gud (min far) kan tilgi meg for hva jeg har gjort? Jeg har nok mistet frelsen nå?

Først av alt trenger du å se at Jesus allerede tilgav deg alle dine synder du har begått, til og med før du ble en kristen, og før du ble født, så tilgav Gud deg alle dine synder da Jesus døde på et kors. Eller for å bruke et uttrykket som Paulus bruker: Han har allerede forsonet (forliket) verden med seg selv.
Rom 5:8 (eBibelen – Guds Ord)
8 Men Gud viser Sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere.
Rom 5:10 (eBibelen – Guds Ord)
10 For om vi ble forlikt med Gud ved Hans Sønns død da vi var fiender, skal vi så mye mer bli frelst ved Hans liv etter at vi er blitt forlikt.

Når var det vi ble forlikt med Gud? Da vi bekjente alle våre synder fra da jeg var 3 år gammel? Da jeg angret på alt jeg har gjort? Da jeg ble en kristen? 
Les skriftstedet over en gang til hvis du har trodd eller tror Gud bare har tilgitt eller forsonet seg med deg når du har gjort disse tingene.
Det står: ...vi ble forlikt med Gud....da vi var fiender (av Gud). Det vil si: Da vi ikke trodde på ham.

Dette vil ikke si at vi alle er frelst, og jeg er ingen universalist (som tror alle er frelst). 
Som vi ser over så må vi ta dette også imot og bli frelst, og du må forlike deg med Gud. Det vi rett og slett bare si: Se at Gud har tilgitt og forsonet seg med deg! Nå: Ta det imot.

Jeg har opplevd i mitt liv personer som har såret meg dypt, men jeg tilgav dem og jeg ønsket å forsone meg med dem. Men hvis de ikke ønsket dette, er det ikke så mye jeg kan gjøre. De kan velge å avvise min tilgivelse og forsoning, og vi vil fremdeles være adskilte. 
Husk initiativet er alltid fra Gud, selv når du har såret ham, men du kan velge å ikke la deg forsone med ham.
Her er et skriftsted til om at Gud har forsonet alle, men at vi trenger også å gå ut fortelle om dette til andre, og be også dem ta imot tilgivelsen og forsoningen/forlikelsen.
2 Kor 5:19 (eBibelen – Guds Ord)
19 for Gud var i Kristus og forlikte verden med seg selv, så Han ikke tilregner dem overtredelsene deres, og har lagt forlikelsens ord ned i oss.

Hva vil forsone eller forlike si? Jo at vi ikke trenger å betale noe, vi står ikke i gjeld til Gud. Det vil si: Gud holder ikke din synd opp i mot deg, for den er sonet for (eller forsonet), den er tilgitt!

Du trenger ikke slå deg selv over synden du gjorde, du trenger ikke engang prøve å love og aldri gjøre det igjen, eller prøve å bevise noe ovenfor Gud, at du virkelig mener alvor denne gangen.

Grunnen til at du sannsynligvis vil gjøre den samme feilen igjen, er fordi du selv vil prøve å sone og gjøre opp for din synd, noe du aldri vil klare uansett. Du vil bare komme inn i den gamle sirkelen av å prøv å gjøre bra, men falle igjen, love å gjøre det bedre neste gang, men falle igjen. Du sitte fast i det som Paulus beskriver i romerbrevet 7, som handler om hva som skjer når vi legger oss under loven.

Løgnen som hinder helbredelser

Gud kan ikke helbrede deg før du har.......
Jeg trodde på denne løgnen om at jeg måtte klare å bekjenne alle synder jeg hadde begått, og passe på å ikke falle i noen, før Gud kunne høre mine bønner.

Jeg var syk og ønsket å bli helbredet, og jeg tenkte at det kom av at jeg hadde uoppgjort synd i mitt liv.
For en del år tilbake hadde jeg vært på et senter borte i USA, der de snakket om hinder for helbredelse. Jeg husket jeg gikk igjennom en listen på over 50 punkter, som kunne være til hinder for helbredelse.
Jeg følte jeg skåret høyt på noen av dem, men det var noen punkter jeg ikke oppnådde like mange poeng (poengskalaen var ikke noe de hadde satt opp, men jeg tenkte slik).

Jeg husker også de snakket om synd som kunne hindre helbredelse, og jeg gikk i gang med å prøve å ransake meg selv for synd jeg hadde gjort eller gjorde. 
Da kom jeg på at hadde kjøpt noen pirat kopierte DVDer da jeg hadde vært over grensen til Burma, fra Thailand, jeg tenkte: Dette er nok svare, hvis jeg bare bekjenner og omvender meg fra dette vil jeg bli frisk. 
Jeg gjorde dette, men ingen ingen ting skjedde, jeg var like syk. Så jeg tenkte: Jeg må nok virkelig bevise ovenfor Gud at jeg mener alvor av det. Jeg kan jo angre på det nå, men når jeg kommer tilbake til Thailand, så kan det være jeg ikke holder mitt løfte og angre så mye på deg lenger, så Gud vil nok bare prøve min lydighet.
Problemet var at det var nesten et halvt år til jeg dro ut til Thailand igjen, så jeg tenkte jeg må nok bare bære på denne sykdommen noen måneder til da, til jeg virkelig har fått gjort opp for min synd. 
Da jeg endelig kom ut igjen, tenkte jeg: Nå skal jeg virkelig vise min lydighet og overgivelse til Gud, jeg skal bevise at jeg kan leve hundre prosent overgitt til Ham! 
Så jeg fant fram alle DVDene, inkludert en del kristne lovsangsDVDer, lagde et bål i hagen, på gjestehuset der jeg bodde, ba en bønn om at Gud skulle tilgi meg for min synd, og fyrte på. Jeg ba og bekjente litt mer mens det brant opp, og ventet på at noe fysisk ville skje med meg.
Ingen ting skjedde. Jeg tenkte: Det vil sikkert ta noen dager før det skjer noe, Gud vil sikkert igjen bare teste min lydighet. Noen dager gikk, og ingen ting skjedde, jeg ble faktisk bare mer syk, og jeg fant bare enda flere ting som jeg sikkert burde ha omvende meg fra.

Hvis du begynner på denne sirkelen om å finne synd i ditt liv, kan jeg garantere deg en ting: Du vil alltid finne mer feil, du vil alltid finne ting du burde ha gjord bedre eller omvendt deg fra. Du vil finne ut at å leve hundre prosent overgitt er noe du aldri klarer, noe du garantert vil se når du prøver lenge nok. Hvis du ikke er lurt av løgnen om at du klarer deg bra nok, bare jeg ikke gjør for store synder.
Stemmen, eller tankene, du hører når du prøver å nå opp til disse tingene er ikke fra Den Hellige Ånd! De har et annet opphav, de kommer fra anklageren. Og hvem er anklageren? 
Noen kan ha en følelse av at det et Gud eller Den Hellige Ånd, men i min Bibel står det:
(Åpenbaringen 12:10 NB)
Og jeg hørte en høy røst i himmelen si: Fra nå av tilhører frelsen og kraften og riket vår Gud, og makten hans Salvede. For våre brødres anklager er kastet ned, han som anklaget dem for vår Gud dag og natt.

Anklageren, som prøvet å anklage oss dag og natt, er ikke Gud eller Den Hellige Ånd! Det helt klart at anklageren er djevelen.
Det som jeg nettopp har beskrevet, det å prøve å bekjenne alle synder og prøve å leve så hellig som mulig, for at Gud kan kunne gjøre noe i vårt liv, handler om en ting: Vi legger oss under det Bibelen kaller for loven.
Og jeg kan garantere deg at anklageren vil alltid finne en synd, eller noe du ikke gjør bra nok, eller noe du burde gjøre eller ha gjort, som han kan anklage deg for og si: «Se Gud vil ikke høre på dine bønner og tilgi deg før du har rettet opp i dette!!!»

Synd et fremdeles en dum ide, så jeg oppfordre deg ikke til å synde heller, for det vil påvirke deg og andre rundt deg på en negativ måte. Men Gud et faktisk ikke fokusert på din synd!

Er Gud problem fokusert?
mange ser på Gud som om han er veldig fokusert på din synd? Men er han det? Nå sier jeg ikke at Gud ikke bryr seg om at du synder. For Gud er en god Gud, og synd vil skade deg og andre, så Gud ønsker å hjelpe deg til å ikke synde. Men hvordan gjør han det? Ved å fokusere på din synd?
Før trodde jeg at Gud var den som overbeviste meg om hver eneste liten synd jeg gjorde, og at han var veldig fokusert på at jeg måtte omvende meg før han kunne gi meg bønnesvar, hjelpe meg, beskytte meg eller ha fellesskap med meg.
Men det var nettopp denne løgnen som gjorde at jeg fremdeles ikke hadde seier eller gjennombrudd.

Noen år etter hendelsen jeg beskriver over, var jeg fremdeles syk.
Jeg hadde nettopp vært på et seminar, men hadde ikke sett noen stor gjennombrudd når det kom til helsen min. Jeg hadde blitt bedt for utallige ganger, men jeg hadde ikke blitt frisk.
Jeg gikk rundt på hotellrommet mitt i Chiang Mai i Thailand og ropte ut min frustrasjon til Gud!
Jeg sa: Jeg har prøvd alt, jeg har prøvd å være lydig, jeg har prøvd å leve hellig, jeg har fastet jeg har bedt, jeg har prøvd å leve 100 prosent overgitt til deg, jeg har blitt bedt for av titals predikanter med nådegaven til å helbrede, og reist så og si rundt hele kloden (fra Singapore til USA).
Jeg sa ut i min frustrasjon til Gud: Hva i alle dager er det mer jeg må gjøre!! 
I min tankegang så tenkte jeg at det var noe mer Gud krevde av meg, før dette kunne skje.

På dette hotellrommet fikk jeg min største aha opplevelse (eller åpenbaring om du vil), som snudde opp ned på min tankegang. Jeg så det ikke da, men jeg hadde en veldig lovisk tankegang, for jeg var fokusert på å finne alt galt jeg hadde gjort og gjorde, og jeg trodde Gud var fokusert på det samme, men så fikk jeg denne åpenbaringen om at det var ikke hans fokus i det hele tatt! 
Gud gav meg ikke en ny liste over alle ting jeg burde eller ikke burde gjøre for å oppleve seier og gjennombrudd i livet mitt.
Gud sa kun en ting, og dette er nøkkelen i åndelig krigføring og den sannheten djevelen ikke vil at du skal se!
Er du klar for å vite hva han sa?

 • Det han sa var: Bare vit at jeg elsker deg!

Det er dette du trenger å vite når du er syk, det er dette du trenger å vite når du har falt i en synd, det er dette du trenger å vite når du sliter med syndevaner, det er dette du trenger å vite når du opplever avvisning og nederlag, det er dette du trenger å vite når noen har gått i fra deg eller døde.

Da Jesus døde på korset sa han at det var fullbrakt, det vil si alt er ferdig. Gud har gjort alt klart for at du bare kan ta imot Ham og alt det han har for deg. Du kan hvile i det Jesus har gjort for deg, og dette vil sette deg fri på alle områder i livet. Gud krever faktisk ingen ting tilbake, du trenger kun å si: Ja, ja takk!

Hvis du tror at Gud er sint på deg eller kanskje avviser deg når du har gjort noe galt, vil du da stole på ham?
Hvis det var en person du aldri helt visste hvor du hadde, som satte strenge krav til deg, men noen ganger tilgav ham fort når du hadde gjort noe, mens andre ganger måtte du bevise din anger, og det tok flere dager før vedkommende snakket til deg.
Og rundt denne personen måtte du ofte huske på å trå forsiktig slik at vedkommende ikke ble sint, og du viste aldri når vedkommende ble sint eller ikke. Når han ville avvise deg eller godta deg.
Ville du stole på denne personen? Du ville sannsynligvis være litt redd denne personen, er Gud slik? Jeg tror ikke det!

Gud er ikke for deg.
Dette er en løgn djevelen vil ha deg til å tro når du har gjort noe galt også. Men Gud er alltid for deg! Som jeg så tydelig har forklart deg: Gud vil at du skal se kun en ting: Jeg elsker deg! Og jeg er ikke din fiende, jeg er for deg!


Andre løgner
Når man har falt i en synd eller har bekymring og frykt (som i og for seg også et synd faktisk, for all vantro er synd), så er det ofte fordi vi tror på følgende løgner.
Vi kan vite med hode at dette ikke er sant, men ofte snakker våre erfaringer og følelser høyere enn hva vi egentlig vet et sant.

Løgnene har ofte sitt fotfeste i disse tankene: Du er og forblir en taper, Han vil ikke forsørge deg, du må klare deg selv, Gud er ikke for deg, han bryr seg ikke, han er fraværende.
Han kan forsterke dette med å gi deg denne tanken: På dette området bryr han seg ikke, husk du har vært i en lignende situasjon og Gud var fraværende da også.
Eller det kan også være: Gud er ikke med deg før du har gjort, bekjent, gjort opp, tilgitt ..........

En annen løgn som djevlene flittig bruker er hva om hva omvendelse egentlig er, og jeg skal vie et helt kapittel til dette.

 

Hva er egentlig omvendelse?


Løgn rundt hva omvendelse egentlig er
For å bli fri fra djevelens påvirkningskraft på ditt liv er omvendelse veldig viktig, det er faktisk helt avgjørende i din åndelige kamp!
Men hva er egentlig omvendelse?

En løgn som djevelen vil ha deg til å tro på er at omvendelse er forbundet med noe negativt, for vi tror det handler om anger, føle seg skamfull og et løfte om bot og bedring (et løfte som vi innerst inne kanskje vet vi ikke helt klarer).
Synd vi gjør kan føre til skam, skyldfølelse, fordømmelse og anger, men dette i seg selv har ingen ting med omvendelse å gjøre. Det kan kanskje føre til omvendelse eller et ønske om det, men det er ikke omvendelse i seg selv.
En person kan angre på det han har gjort, men det betyr ikke nødvendigvis at han har omvendt seg.

Definisjonen
Her er definisjonen på på orden omvendelse (eng. repent) fra greske:
g3340. μετανοέω metanoeō; to think differently or afterwards, i.e. reconsider (morally, feel compunction):
to change one's mind, i.e. to repent.

Så omvendelse betyr rett og slett: Tenk annerledes, forandre den måten du tenker på.

I alle norske oversettelser bortsett fra Bibelen 2011, har de oversatt:
Apg 3:19 (eBibelen – Guds Ord)
19 Derfor, få et nytt sinn og vend om,..

Det samme ordet er brukt her:
Apg 2:38 (eBibelen – Guds Ord)
38 Da sa Peter til dem: “Omvend dere, og enhver av dere må bli døpt i Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse...

Paulus bruker det igjen dette ordet i Apostlenes gjerninger kapittel 17.
 
Så ordet metanoeō betyr å få et nytt sinn (fatt et annet sinn i noen oversettelser), eller tenk på en ny måte, som brukt her i Apg 3:19.

Jeg ønsker bare å komme med en anmerkning her:
Jeg tror av og til at noen oversettelser kan gjøre feil, derfor er det bra å sammenligne oversettelser. For hvis du slår opp Apg. 3:19 i Bibelen av 2011 vil du se at de har brukt ordet angre istedenfor; få et nytt sinn. Som jeg har forklart, og som vi så utifra det greske ordet som er brukt, er dette ikke korrekt oversatt, men det er slik mange tenker: At omvendelse har med anger og bot og bedring å gjøre.
Ordet metanoeō betyr kun dette: Få (fatt) et annet sinn (eller tenk på en ny måte), og det er mest brukt når det snakkes om omvendelse i det nye testamentet.

Vende om
I Apg 3:19 har også med et annet ord som betyr vend om, (Derfor, få et nytt sinn og vend om..) men dette er ikke ordet metanoeō, men ordet epistrephō:
 g1994. ἐπιστρέφω epistrephō; to revert (literally, figuratively or morally): come (go) again, convert, (re-)turn (about, again).
AV (39) - turn, be converted, return, turn about, turn again

Så dette ordet betyr å snu om eller bli konvertert.

Jeg er enig i at omvendelse inneholder dette med å snu om (vende om), men det handler først og fremst om å forandre sine tanker. Når du gjenkjenner en løgn så må du først og fremst å velge å tro hva som er sant, og du snur deg da fra løgnen og til sannheten.
Fokuset på omvendelsen er ikke hva som er galt, men å gjenkjenne hva som er sant, for du kan ikke vend om til noe som du ikke tror er sant!

Funn ut hva som er sant!
Jesus sa: John 8:32 (eBibelen – Guds Ord)
32 Og dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri.”

Omvendelse er en nøkkel til å bli fri, men vi kan ikke bli fri før vi vet hva vi skal vende om til, som sagt, vi må først kjenne sannheten også vil sannheten sette oss fri.

Når vi gjør synd, gjør vi det ofte fordi vi tror en løgn.
Nå snakker jeg ikke om at du ikke vet om at det er en synd du gjør når du synder, det vi kaller: En bevisst synd, jeg tror de fleste vet at de gjør noe galt når de gjør noe galt, men det gale vi gjør kommer ofte av en underliggende løgn.

Ta et eksempel om å falle i en vane av å drikke seg full. Vi vet at dette er galt, men hvorfor sitter vi fremdeles fast i det? Grunnen er i stor grad: Vi ønsker å fylle et tomrom vi har på innsiden; det å bli elsket og akseptert, og å vite at vi har en hensikt og verdi. Dette er en underliggende årsak til alkoholisme og all avhengighet.
Så for å kunne omvende seg helt fra avhengighet, trenger man å vite sannheten om sin verdi, at man er elsket og at livet har en hensikt. 
Det kan ta tid å rive ned løgner, så omvendelse er i stor grad en daglig prosess, og jeg personlig omvender meg flere ganger om dagen. Det vil si jeg oppdager mer og mer sannheter om hvem Gud er, om hans kjærlighet og jeg fornyer mine tanker rundt dette. 
Jeg ønsker å gjenta dette: Omvendelse handler ikke om anger og et løfte om bot og bedring, som mange tror, men om mer og mer oppdage sannheten og snu seg til den.

Sann omvendelse

 • Sann omvendelse er å være enig med Gud og hva Han har sagt er sant.

Hvis du har trodd en løgn, bestem deg for å tro hva Gud sier er sant istedenfor. 
Hvis djevelen sier du er en ussel syndefull skapning, som bare et tilbøyelig til å synde, omvend deg fra det, ved å si: Dette er ikke hva Gud sier om meg! Han sier jeg er verdifull og jeg er hellig og rettferdig.
I Jakob så står det:
Jak 4:7 (eBibelen – Guds Ord)
7 Underordne dere derfor under Gud! Stå djevelen imot, og han vil flykte fra dere.

Som sagt tidligere: Du underordner deg Gud når du er enig i hva han sier er sant. Da vil du også stå djevelen imot, og han vil flykte fra deg.

 

Du har kommet inn i et nytt rike

Som vi allerede har sett på, handler vår kamp om å se sannheten, og det er på den måten vi kan stenge døren for fienden. La oss se litt mer konkret på, og forklare videre om, hvordan du kan fornye dine tanker rundt sannheten.

Kol 1:13

13 Han er Den som har fridd oss ut av mørkets makt og satt oss over i Sin elskede Sønns rike.Kol 1:27 

For dem ville Gud gjøre kjent hvilken rikdom av herlighet det er blant hedningene i denne hemmeligheten, det er Kristus i dere, håpet om herligheten.Da du ble en kristen fikk du både en ny identitet og et nytt borgerskap. Du ble en ny skapning, og du ble fridd i fra mørkets rike og dens makt. Du er nå kommet inn i et nytt rike og fått et nytt borgerskap.
Et kongerike har forskjellige lover, kulturer og måter å være på. For eksempel er kongeriket Norge veldig forskjellig fra kongeriket Thailand. I Thailand snakker de et helt annet språk, og de har en helt annen kultur og væremåte.

Jeg er misjonær i Thailand og jeg flyttet til Thailand for rundt elleve år siden.
Da jeg flyttet ut hit og fikk arbeidstillatelse til å være her, var det slik at jeg plutselig kunne snakke Thai flytende og forstå kulturen fult ut? Det var nok ikke helt på den måten.

Det var en sannhet at jeg ikke lenger levde i Norge, men selv om jeg flyttet til Thailand tenkte jeg som en nordmann. Det tok tid for meg å vende meg til kulturen og forstå språket, faktisk fremdeles etter ti år er jeg langt ifra å forstå meg alt på kulturen her, selv språket kan fremdeles være utfordrende til tider.

Nå kommer jeg så absolutt ikke til å gjøre dette; men hvis jeg i tillegg hadde skiftet identitet, fått meg et Thai pass og frasagt meg mitt norske borgerskap, ville jeg da automatisk ha tenkt som en thai?
Det er ganske logisk at jeg ikke ville det. Jeg ville fremdeles ha tenkt mye som en nordmann, og det ville ta tid å forandre på tankene og adferden min.

Det er mange kristne som tenker slik: fordi jeg ikke føler at jeg er en ny skapning, og fordi jeg fremdeles sliter med mange av de samme syndige tankene, så kan ikke dette med den nye skapningen være helt reelt.
De konkluderer enten med at den nye skapningen bare er noe som jeg vil få når jeg kommer til himmelen, eller så har jeg både en ny skapning og en syndenatur på innsiden.
Sannheten er den at du er borger av et nytt rike, og du har fått en ny identitet. Selv om du har en ny identitet og har kommet inn i et nytt kongerike, så kan du fremdeles tenke slik det gamle rike tenker, og slik din gamle identitet tenkte.
Så selv om du et en kristen kan du fremdeles ha tankebygninger som din gamle natur representerte, på samme måte som jeg kan tenke som en nordmann selv om jeg bor i Thailand.

Vi trenger å fornye våre sinn slik at vi også tenker i henhold til vår nye identitet og natur.
Ef 4:22-24
22 så har dere avlagt det som hører til deres tidligere framferd, det gamle menneske, det som blir fordervet ved de forførende lyster,
23 til fornyelse i deres sinn ved Ånden,
24 og dere har ikledd dere det nye menneske, som er skapt etter Gud, ved sannhetens rettferdighet og hellighet

To grunnlover
Mørkets riket har også en måte å tenke på, og den har også en grunnlov. Vet du hva grunnloven i mørkets rike er bygd på? Den er bygd på frykt.
Hva er lysets rikets grunnlov bygd på? Jo kjærlighet.
Kjærlighet og frykt er to motpoler. Der du har kjærlighet kan ikke frykt være, og der frykt er, der er kjærlighet fraværende. Se 1Joh 4:18

Oppgave
Skriv gjerne ned for deg selv hva mørkets rike tankegang representerer og hva Guds rikes tankegang representerer, som:
Mørkets riket: Hat, sjalusi, depresjon, bekymring osv.
Guds rike: Glede, fred, håp osv.
Se også Gal 5:13-25.

Ha Åndens sinnelag
Å tenke og handle etter slik mørkets rike fungerer vil føre til død. Død betyr ikke nødvendigvis fysisk død, men adskillelse. Det kan skille deg fra de velsignelser og de gode tingene Gud har for deg.

Å tenke slik lysets rike fungerer, som er bygd på kjærlighet, vil lede til liv og fred.
Og siden vi ikke lenger lever under fordømmelse og satt fri fra syndens og dødens lov, og det gamle menneske som er korsfestet, så la oss ikke lenger tenke slik som det gamle mennesket tenkte. La oss ha Åndes sinnelag, la oss tenke slik lysets rike tenker og legge av slik kjødet og mørkets rike tenker. Vi er født på nytt ved Guds Ånd, derfor trenger vi ikke lenger å rette sinnet mot det som hører kjødet til.
Rom 8:4-6
4b...vi som ikke vandrer etter kjødet, men etter Ånden.
5 For de som lever etter kjødet, retter sinnet mot det som hører kjødet til, men de som lever etter Ånden, retter sinnet mot det som hører Ånden til.
6 For kjødets sinnelag er død, men Åndens sinnelag er liv og fred.

Bibelen snakker om at vi kan vandre etter kjødet, men dette handler ikke om at vi har en kamp mot vår syndige og gamle natur, det handler om en programmering som syndenaturen har gitt oss, og vi trenger å bli re-programmert.
Bibelen kaller dette for fornyelse av sinnet.
Rom 12:2
2 Og bli ikke dannet lik denne verden, men bli forvandlet ved fornyelsen av deres sinn, så dere kan prøve hva som er den gode og velbehagelige og fullkomne Guds vilje.

2 Kor 10:4-5
4 For våre stridsvåpen er ikke kjødelige, men i Gud er de mektige til å rive ned festningsverk;
5 med disse kan vi rive ned tanke- bygninger og enhver høyde som reiser seg imot kunnskapen om Gud, og ta hver tanke til fange under lydigheten mot Kristus,

I Romerbrevet 12:2 sier Paulus: Og bli ikke dannet lik denne verden. Han sier med andre ord: Ikke tenk lenger slik denne verden, eller mørkets rike tenker, men bli forandret ved at deres sinn blir fornyet.
Vi fornyer våre tanker når vi gjenkjenner løgner i fra mørkets rike, slik den tenker og handler på, og tar disse tankene til fange ved å få rett kunnskap om hvem Gud er og hvem vi er i Ham, og vi trenger også å vende oss om til sannheten!

Du kan velge dine tanker.
Djevelen vil fortelle deg at du ikke er i stand til å kontrollere dine tanker, men det er ikke sant.
Bibelen sier at vi kan, og jeg vet at vi kan. Vi kan ta tanker til fange, men vi må også velge å gjøre det i lydighet mot Kristus.
Du har valget mellom å ta de til fange eller ikke.

Hvordan djevelen snakker til oss?
Mange blir redde når de hører at djevelen kan tale til oss.
La meg bare si at det er få som har hørt djevelen direkte, men når vi snakker om djevelen her, snakker vi om hans rike og maktene, verdens herskere i dette mørket, og ondskapens åndehær i himmelrommet. (Efeserne 6:12)
Og disse maktene og myndigheter er faktisk onde ånder, og er en del av djevelens hær, og denne virkeligheten vil gi oss tanker, ord og ideer, og snakke til oss.

I Bibelen kan vi konkret se at djevelen snakket eller ga tanker til folk.
Han kunne gi tanker til Peter (se Mark 8:33), han snakket med Adam og Eva i Edens hage
og djevelen fristet Jesus og snakket med Han ved en rekke anledninger, som når Han var 40 dager i ørkenen (Matt 4) og i Getsemane.

Hvis djevelen kunne friste og kommunisere med Jesus, som var uten synd, hvordan kan du tro at han ikke vil prøve seg på deg? Du er et mye lettere bytte enn det Jesus var.

Bibelen viser oss ikke direkte hvordan djevelen talte til Jesus, men jeg tror det var i tankene og på et åndelig nivå.

Ikke dine tanker
Visste du at mange av dine tanker ikke er dine tanker?
Jeg vet ikke om du har erfaringer med et en negativ tanke kom plutselig fra ingensteds fra? Men jeg har, og jeg tror du har hatt det også.
En dag jeg var på et kjøpesenter her jeg jobber i Thailand, så jeg en politimann.
Plutselig kom en tanke kom til meg som «sa»: Ta pistolen hans. Min første reaksjon var fordømmelse. Hvordan kan jeg ha en slik en dum tanke, jeg som er en som underviser Guds ord. Hvordan kan jeg ha en slik tanke? Den neste følelser jeg hadde var frykt. Jeg tenkte: Hva ville ha skjedd hvis jeg virkelig hadde fulgt denne tanken? Ville jeg bli satt i fengsel i flere år, og hva ville ha skjedd med min tjeneste?
Eller kanskje holder jeg på å gå fra forstanden og blir snart lagt inn på sykyatrisk sykehus, siden jeg fikk en slik tanke?

Men så husket jeg: Hei dette var ikke min tanke, men det var min fiende som hadde sendt denne tanken. Da jeg oppdaget dette forsvant all fordømmelse og frykt.

Forresten, så gav ikke djevelen meg denne tanken fordi han trodde at jeg ville gjøre det, men han håpte at jeg ville få fordømmelse og frykt av dem.
Og dette er ofte tilfellet når djevelen gir oss tanker: Han vil at vi skal bli fordømte og redde.

Våre tanker har tre kilder.
Våre tanker har tre kilder og de tre kildene er: Våre egne tanker, Guds tanker og tanker fra djevelen.
Vår oppgave er å skjelne hvilke tanker som er fra Gud og hvilke som er fra djevelen, og så få våre tanker på linje med Guds tanker. Vi må rive ned løgntanker fra mørkets rike, og omvende våre tanker slik at de er på linje med Guds sannheter.
Hebreerne 5:12-14
12 For selv om dere på denne tiden burde vært lærere, trenger dere noen igjen å lære dere de første prinsippene i Guds ord. Og dere er blitt slike som trenger melk og ikke fast føde.
13 For alle som tar del bare av melken, er ufaglærte i rettferds ord, for han er et spebarn.
14 Men fast føde tilhører dem som er myndig, det vil si de som på grunn av bruk, har øvd sine sanser til å skille mellom godt og ondt.

Det er ikke så lett som det kan høres ut, og du har sikkert opplevd det også, men jeg vil prøve å hjelpe deg på vei.
Det jeg ønsker er å hjelpe deg å gjøre, er å skjelne mellom hva som er fra deg, hva som er av Gud og hva som er fra djevelen. (Heb 5:14) Vi må skjelne mellom hva som er av Gud og hva som ikke er det. For fienden har fått deg til å tro mange av hans tanker og løgner, og han har sagt at det var Gud eller deg selv da du hadde en fordømmende eller negativ tanke.
Husk at selv om du kan gjøre onde ting, er ikke du ond, men det er synd som prøver å arbeide gjennom deg. Paulus sa:
Rom 7:17
Men nå er det ikke lenger jeg som gjør det, men synden som bor i meg.

Når du blir fristet: Hvor kommer disse tankene fra? De kommer ikke fra Gud, og de kommer ikke fra deg, de kommer fra onde ånder. Og du kan også ha en gal programmering fra din gamle natur, kjødet. Det er gammelt tankegods som ikke tilhører din nye skapning.

Ofte anklager djevelen deg og sier: Hvordan kunne du tenke disse syndige tanker, skam deg!
Men disse tanker er jo ikke fra deg i det hele tatt, det var faktisk han som hadde gitt deg dem først, og etterpå fordømte han deg. Djevelen er veldig listig.

Din oppgave er å skille, og finne ut hvilke tanker som er fra Gud, deg selv, eller djevelen. Og hvis du finner ut at en tanke er mot kunnskapen om hvem Gud er, så er det også din oppgave å rive dem ned eller stå opp imot disse tankene.
Hvis du er i enighet med de tanker som ikke er fra Gud, og handle på dem, er det en synd, og da trenger du å omvende deg (forandre dine tanker, finn ut hva som er sant og snu deg til det) fra dem og vende deg mot Jesus.

Husk at Gud vil bruke tankene dine til å sette deg fri, men djevelen vil også bruker tanker dine, men da for å binde deg.

Som sagt trenger vi å være over våkne om at vi har en fiende som ønsker å brøle til deg, men det er kun hva han kan gjøre: Prøve å brøle og skremme deg, men Peter oppfordrer oss til å stå ham imot, faste i troen på at hva Gud har sagt er sant!

1Pet 5:8-9
8 Vær edrue, våk! Deres motstander, djevelen, går omkring som en brølende løve og søker noen han kan oppsluke.
9 Stå ham imot, faste i troen!

 

Er Guds beskyttelse ubetinget?


Det er mange løgner vi kan tro på når det kommer til hvem Gud er, og noen av dem er ofte at Guds kjærlighet, nåde, bønnesvar, frihet og beskyttelse har betingelser.

Djevlene er den mest loviske personen du kan tenke deg, det var derfor Jesus sa at fariseerne hadde djevlene til far. For loven vil alltid sette betingelser og gi frykt, men sann kjærlighet og nåde er ubetinget og vil drive all frykt ut (1Joh 4:18).
Hvis det hadde vært betingelser i nåde, så hadde det ikke vært nåde, og jeg har tro på Guds nåde når det kommer til beskyttelse også!

Hvis du hadde spurt meg dette spørsmålet: Er Guds beskyttelse ubetinget? For noen år tilbake, ville jeg ha svart nei på det, i dag vil jeg faktisk svare et klart: Ja!

I mine første utgaver av denne undervisningen (fri oss fra den onde) hadde jeg et kapittel om hvorfor jeg mente at Guds beskyttelse var betinget, men når jeg satte meg ned på nytt for å gå igjennom denne undervisningen, så jeg at noe av det jeg skrev ikke var korrekt.

Kosmisk politi?
Dette kom muligens av en tankegangen jeg hadde blitt programmert med:
Før tenkte jeg at Gud var mer som en kosmisk politi, som passet på oss, slik at vi gjorde alt rett. Jeg underviste det selvfølgelig ikke akkurat slik, men det var kanskje litt av den følelsen jeg hadde noen ganger, som ble reflektert av og til i min undervisning, og som jeg tror mange kristne også har i dag.
Vi kan kanskje indirekte tenke at Gud står bak en sving med et syndometer som måler hvor høyt vi synder, og når vi overskrider den tiltatte syndekvoten, vil han inndra sin beskyttelse og nærvær, eller det kan til og med føre til at du mister frelsen, hvis overtredelsen er for høy. 
Det spørsmålet jeg får mest på sidene mine er dette: Jeg begikk en bevisst synd, har jeg da mistet frelsen? De som har dette spørsmålet tenker indirekte slik jeg beskriver over, så jeg vet det er mange som har følelse av at Gud (eller Den Hellige Ånd) er en slags kosmisk politi.
Du kan si at jeg så litt på treenigheten som dette: Den Hellige Ånd var det kosmiske politiet, som passet på at vi ikke syndet, eller påpekte når vi syndet. 
Gud var dommeren som skulle dømme meg når jeg hadde gjort noe galt, også hadde vi Jesus som var min forsvarsadvokat som ville forsvare meg og stå imellom meg og Gud, slik at jeg ikke fikk en hard straff, som for eksempel å miste frelsen.

Da jeg skrev denne undervisningen første gang, skrev jeg at du kan ikke regne med Gud sin beskyttelse mot kreft hvis du røyker, eller mot en ulykke hvis du kjører i beruset tilstand.

Jeg tror fremdeles at synd, som vi velger å gjøre, har en negativ effekt på deg! Og ja, røyking kan lede til kreft og det å kjøre i beruset tilstand kan lede til en alvorlig ulykke. Men dette er ikke ensbetydende med at Gud ikke var der, eller at han ikke ønsket å beskytte.
I min tidligere undervisning er det nesten det jeg sier, at han ikke er med oss når vi gjøre gale ting og han beskytter oss ikke før vi igjen har omvendt oss, og det er helt feil!

Min konklusjon var erfaringer og tradisjoner jeg var oppvokst med, og det kan være farlig noen ganger å undervise fra erfaringer og tradisjoner.
Jeg tenkte at Gud ikke kunne være nær oss når vi syndet, og at vi først måtte omvende oss før "han var der" igjen. Jeg tenkte at Gud ikke kunne beskytte oss hvis vi ikke var lydig mot ham.
Jeg skrev før: Det finnes ikke beskyttelse i din ulydighet. Men hvis du derimot omvender deg og lever i lydighet mot Guds ord, har du Guds beskyttelse og den onde kan ikke røre deg.

Jeg mener nå at dette ikke er riktig, og kast gjerne tidligere versjoner av denne undervisningen, hvis du skulle ha lastet den ned fra nettet.

La meg nå si det slik: Gud vil aldri slutte å være nær deg eller slutter å ha et ønske om å beskytte deg!

En konklusjon jeg hadde var også at noen ganger skjer det jo ulykker og gale ting, og det må være en grunn til det. Så jeg tenkte: for en kristen så handler det om ulydighet.
Til en viss grad er dette ikke helt feil, men jeg har sett dette på en ny måte! For Gud er alltid der, selv når du ikke var en kristen, var han der, for Gud elsket (elsker) oss mens vi ennå var syndere (Rom 5:8). Jeg har hørt vitnesbyrd om Guds beskyttelse før noen tok imot Jesus i det hele tatt. Så Gud er alltid der, men det er ikke alltid vi velger å lytte til ham, og er var for hans stemme. 
Gud elsket deg og ønsket alltid å beskytte deg, og han har helt sikkert gjort det også i mange tilfeller, uten at du var klar over det, selv når du ikke kjente ham.

Et rettssystem eller et forhold?
Når vi tenker på Gud, er det ofte vi tenker på hans system som et rettsapparat, som igjen er bygd på et lovisk system, men hvis du studerer Bibelen vil du se at det er ikke slik den fremstiller vårt forhold til Gud. Faktisk går Paulus ganske sterkt imot denne loviske måten å tenke på i mange av sine brev. Ja det var en tid der loven gjaldt, og Gud dømte synd, men den tiden er over. Moses er død, og vi er døde for loven (Rom 7:4).

Bibelen og Jesus bruker heller dette bilde om at vi er hans barn. Bibelen er en relasjonell bok, den er faktisk ikke en bok med regler om hvordan du burde leve, men den handler om et nært kjærlighetsforhold forhold med vår skaper og vår originale far.

Og det er alltid her djevelen ønsker å komme inn, han vil ikke at du skal ha et nært forhold med Gud, og lære ham å kjenne. Han vil ikke at du skal vite at Gud er en kjærlig far som ønsker over alt på denne jorden å beskytte deg. Han vil ikke at du skal høre på hans kjærlige å milde stemme som vil advare deg når du er i ferd med å gjøre noe dumt, eller det kan rett og slett være at han vil advare deg mot en fare.
Vi må skifte vårt fokus bort fra å tenke på Gud som en dommer og kosmisk politi, fra at han er en god far som høyt elsker sine barn, og vil oss det beste.

Skift perspektiv!
Ditt syn på Gud vil bli ganske annerledes hvis du klarer å se det gjennom dette perspektivet, og det var det jeg ikke helt klarte før. Jeg så deler av det, men noe av dette loviske systemet å tenke på var der, fordi den er rundt oss så mye, og det påvirker oss mer enn det vi tror.

Når du ser på Guds beskyttelse som en god far som vil beskytte sine barn, vil du klare å se ting på en ny måte. Som foreldre ønsker du alltid å beskytte barna dine, selv når de er ulydige og gjør gale ting.
Du kan advare barnet ditt med å si: Ikke gå ut på gata og lek, for det er biler der som kan skade deg! Du gjør dette fordi du ønsker å beskytte dem, men er det alltid de hører på deg? Mange ganger ikke, og gale ting kan skje på grunn av det. Men var det fordi du ikke ønsket å beskytte barnet ditt lenger, fordi de var ulydige?

Gud er på sammen måten: Han ønsker alltid å beskytte oss, men det er ikke alltid vi hører på hans råd.
Gud vi gjøre alt i sin makt for å beskytte oss, men det som gjør at han ikke alltid kommer til, er at vi har vår egen vilje og vi kan velge bort hans råd og beskyttelse. Det kan også være at vi rett og slett ikke har lært oss opp til å lytte til hans stemme og råd.

En annen grunn kan være uvitende om sannheten. Hvis de ikke er en kristen, er det ikke veldig lett å gjenkjenne når Gud taler til dem, men Gud ønsker å beskytte og hjelpe, selv de ikke kristne.

I mitt liv har jeg også sett dette at Gud mange ganger har gitt meg råd, men så har jeg allikevel ikke lyttet så godt til dem. Men selv når jeg ikke har lyttet og dummet meg ut, eller skadet meg selv, er Gud der, og han ønsker fremdeles å hjelpe og beskytte meg.

Hva når det virker som Guds beskyttelse ikke er der?
Jeg vet vi kan ha mange spørsmål rundt dette: Hvorfor skjedde det onde, hvor var hans beskyttelse når dette hendte, også videre.

Jeg og ingen av oss har alle svarene på dette, det er sannsynligvis bare Gud som ser det hele bildet, men vi må alltid stole på at han er allikevel en god Gud!

Vi må også huske på at vår frie vilje spiller inn her også i stor grad, ikke bare din frie vilje, men også andres frie vilje. Gud er ingen diktator, og selv om han kan gi oss råd og påvirke oss i den riktige retningen, er det til syvende og sist vi som står med valgene. Men igjen husk: Selv på grunn av dine eller andres dårlige valg, Gud er alltid der for å hjelpe deg!

Jeg knuste kneskålen min en gang, og den var nesten grodd før jeg igjen klarte å slå den Jeg skulle besøke et team som bodde i annen etasje på et senter, men i første etasje var det en vannlekkasje. Da jeg var på vei opp skled jeg litt på gulvet på grunn av vannet, og jeg fikk denne tanken: Vær forsiktig på vei ned igjen, for du kan lett slå opp kneet igjen. Jeg vet dette var Gud sin stemme, som minte meg på det.
Men da jeg skulle gå ned igjen, var jeg litt distrahert og stresset og jeg glemte advarselen jeg hadd fått på vei opp. på
Da jeg kom i rask fart ned det siste trappetrinnet, skled jeg på det våte gulvet, jeg datt hardt ned på høyre side, og jeg hørte og så at kneskålen knakk opp igjen. Dette førte til at jeg måtte ha en ny kneoperasjon og tre nye måneder på krykker.
Jeg vet Gud advarte meg og ønsket å beskytte meg, men jeg ble distrahert og glemte det.
Når vi snakker om hvordan djevelen arbeider, så tror jeg også han bruker distraksjon i stor grad, slik at vi glemmer eller ikke hører på hva Gud sier.
Vi kan også sitte fast i mange av hans løgner, som gjør at vi opplever de negative konsekvensene av dem.
Djevelen vil også gjerne fortelle deg i dette at Gud ikke er med deg, du har vært ulydig og han har forlatt deg og bryr seg ikke om det som skjedde.
Jeg var fristet til å tenke slik da jeg brakk opp kneet igjen, men Gud er ikke slik. Det står i Bibelen at han vil aldri slippe deg eller forlate deg, han er ikke langt borte når du trenger hans hjelp og beskyttelse. Og selv der på sykehuset og i min smerte og frustrasjon over å ha brukket kneet atter en gang, var Gud der, og jeg kunne merke det også.
Jeg forstår nå mer og mer at Gud er alltid god selv i vanskelige, triste og frustrerende opplevelser.

Gud er nær oss
Vi kristne kan tro at Gud bare beskytter, er nær oss og er med oss når vi har oppført oss bra eller har klart og gjort opp for og omvend oss fra alle våre synder, men dette er ikke Bibelsk.

Legg merke til hva Paulus sa til avgudsdyrkerne og de ikke kristne i Athen:
Apg 17:26-28 (eBibelen – Guds Ord)
26 Han har gjort hvert folkeslag av ett blod og latt dem bo over hele jorden, og har fastsatt deres forutbestemte tider og grensene for deres bosteder,
27 for at de skulle søke Herren i håp om at de kunne famle seg fram til Ham og finne Ham, selv om Han ikke er langt borte fra en eneste av oss.
28 For i Ham er det vi lever og beveger oss og er til, slik også noen av deres egne diktere har sagt: “For vi er også Hans slekt.”

Gud ønsker at alle skal finne ham, og han er ikke langt borte fra en eneste av oss. Gud er nær deg selv når du er ulydig, selv om du sitter fast i din synd og i fiendens løgner.

Bibelen snakker om å ta oss i vare, så djevelen ikke kan røre oss. Dette handler om at vi trenger å se sannheten, sannheten om hvem vi er, hvem han har skapt oss til å være og hvem vi tilhører. Når vi vet dette kan ikke fienden nå oss med sine løgner lenger.

Du er født av Gud!
Djevlene vil også ha deg til å tro at du ikke ennå er helt født av Gud, og at du fremdeles er en synder av natur, som er bare programmert til å synde. Men dette er også fiendens løgn.
1 Joh 5:18 (eBibelen – Guds Ord)
18 Vi vet at hver den som er født av Gud, synder ikke. Men den som er født av Gud, vokter seg selv, og den onde rører ham ikke.

Det er mange som blir forvirret når de leser dette verset. For det første så tenker man at jeg kan ikke være helt født av Gud, siden jeg fremdeles synder.
La meg forklare dette slik: Da du ble en kristen ble du født på nytt. Du fikk en ny ånd på innsiden. Ditt gamle syndelegemet døde og du ble en helt ny skapning, det som nå er født av ånden, din nye skapning, kan ikke synde. Men hvorfor synder du fremdeles da? Jo fordi du fremdeles har den gamle programmeringen i ditt sinn. 
Jo mer du re-programmerer, eller fornyer ditt sinn rundt hvem du i sannhet er, jo mer vil denne nye skapningen bli synlig også i dine handlinger og i måten du tenker på.
Så tenk på denne nye måten, og da vil du ta deg i vare, og den onde har ikke lenger noen makt over deg.

 

Guds fulle Rustning

La oss se litt nærmere fra Efeserbrevet om hvordan vi kan ta oss i vare, så den onde ikke kan plage oss lenger (selv om han vil prøve på det).

Ef. 6:10-18 (eBibelen – Guds Ord)
10 Til slutt, mine brødre, vær sterke i Herren og i Hans veldige kraft!
11 Ta på dere Guds fulle rustning, så dere kan være i stand til å stå imot djevelens listige knep.
12 For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot maktene, mot myndig-hetene, mot verdensherskerne i denne tidsalders mørke, mot ondskapens åndelige hærskarer i himmelrommet.
13 Ta derfor Guds fulle rustning på, for at dere kan være i stand til å stå imot på den onde dag og å bli stående etter å ha vunnet seier i alle ting.
14 Stå derfor fast med sannheten ombundet om livet, iført rettferdighetens brynje
15 og ombundet på føttene med den beredskap til kamp som fredens evangelium gir.
16 Ta framfor alt troens skjold; med det er dere i stand til å slokke alle de brennende pilene fra den onde.
17 Og ta frelsens hjelm og Åndens sverd, som er Guds ord.
18 Og be alltid med all bønn og påkallelse i Ånden! Og slik skal dere være våkne med all utholdenhet og påkallelse for alle de hellige,

Før jeg går inn på rustingen la meg bare kommentere de første versene (10-13) først.
Paulus begynner med en oppfordring til å være sterke i Herren, i hans veldige kraft. Det er viktig at vi ser at vi allerede har hans kraft til å stå imot den onde. Vi prøver ikke å overvinne djevelen ved vår egen menneskelige kraft, men ved igjen å se sannheten om hvem som er med oss og bor i oss.  

Andre er ikke din fiende
Husk at andre ikke er din fiende, for de er ofte også programmert av en åndsmakt, og vi kan lære oss opp til å gjenkjenne den. Det vil ikke si at du skal gå rett opp til dem og si: Vik bak meg satan, når de sier noe som du vet kommer fra den ondes rike, men si gjerne det som er motsatt. Hvis de sier ting eller handler i hat og bitterhet, vis kjærlighet og overbærenhet.

Ofte vil fienden komme med tanker om at den og de personene er mine fiender. Vi kan kanskje tenke: Om bare min kone kunne være litt annerledes, eller min mor.
Men din kone eller moren din er ikke din fiende, det ånder som står bak og som ønsker å ødelegge ditt forhold. Så hvordan kan du få din kone, mann eller mor til å være annerledes? Kjefte på dem, si hvor ille de er? Nei, be for dem, og kanskje du trenger en forandring i dine tanker imot dem også? Det kan være ånder bak den måten du tenker og handler på også.

Så lær deg opp til stadig og omvende deg (se hva jeg sier om omvendelse tidligere i denne undervisningen, for det handler rett og slett om å se en sannhet og forandre sine tanker til hva som er sant), og det starter ofte med oss. Ikke vent på at andre skal forandre seg, men tenk igjennom løgner som du kanskje tror på i lyset av sannheten du nå vet.

1.    Sannheten som belte.
Belte på en rustning hjelper til med å holde klærne på plass.
Jeg skulle holde en undervisning i en menighet en gang, og idet jeg gikk opp på talerstolen, røyk beltet mitt i stykker. Buksen jeg brukte var veldig løs, så jeg holdt på å miste den. Under hele talen måtte jeg holde oppe buksen med en hånd, og det var veldig forstyrrende og distraherende for meg. 
Som sagt ønsker djevelen ofte å distrahere oss slik at vi glemmer hva som er sant. Eller han vil skjule for oss det som er sant. Når vi tror på løgner sitter ikke vår rusting godt, og vi kan lett bli bytte for djevelens listige løgner.
Når vi vet sannheten vil rustningen sitte som den skal.

2.    Rettferd som brynje:
Brynjen er veldig viktig på en rustning, det beskytter hjerte og vitale organer. 
Salomo sier i Ord 4:23
Bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer, for livet utgår fra det.

Hvis fienden får inn en fulltreffer i ditt hjerte er du selvsagt død. Det er mange måter vår sjelefiende prøver å treff oss i hjerte på, men den måte som er veldig effektiv er å få oss til å ikke se at vi er rettferdige for Gud og at Gud ikke er glad i oss.

Religiøsitet er noe som dreper det åndelige livet, religion forteller at det er dine egne gjerninger som avgjør din rettferdighet. Hvis du slipper til tanker som: Jeg er ikke bra nok, Gud er ikke fornøyd med meg, eller motsatt: Se så mange gode gjerninger jeg har gjort! Dette må jo gjøre at jeg blir godtatt av Gud!
Hvis disse tankene får slippe til lenge nok, vil de føre til at ditt åndelige liv sakte men sikker slukker ut.

Hjerte er også ofte brukt som et tegn på vår kjærlighet, og hvis vi tror fiendens løgner om vår rettferdighet, vil vår kjærlighet til Gud også bli kaldt. Vi kan da begynne å forholde oss til ham i forhold til lov og ikke kjærlighet.
Hvis du ser på et nyforelsket eller veldig forelsket par, trenger de ingen lover om at de ikke skal være utro mot hverandre, det helt fjernt for dem når de har en varm kjærlighet. Så djevelen vil gjerne gjøre noe med vårt forhold til Gud slik at vårt hjerte også blir hardt mot ham, slik at vi gjør ting som ikke er rettferdige og bra.

3.    Ha sko som den beredskap som fredens evangelium gir.
Sko gjør at vi kan bevege oss effektivt og raskt fremover. Romerne hadde nagler under føttene slik at de fikk godt fotfeste.
Hvis du tror på fiendens løgner, vil ikke sannheten ha et godt fotfeste i ditt liv, og det kan gjøre at du ikke beveger effektivt fremover.

Du trenger også å se at evangeliet er fredens evangeliet, det handler ikke om at Gud vil straffe deg for din synd, men at han ønsker å redde deg fra syndens makt.

4.    Troens skjold som slokker alle den ondes brennende piler.
Skjoldet beskyttet mot fiendens brennende piler. På en romersk soldat dekket det hele kroppen og kunne ikke bli antent av fiendens brennende piler.

Det er slik tro fungerer, vi blir helt dekket av det slik at ikke fienden kan ramme oss med sine løgner. Tro handler først og fremst å stole på Gud og hans sannheter.  Mer vi ser sannheten om Gud, jo mer tro får vi og fiendes piler kan ikke nå oss. 
Hold dine tanker festet på Guds karakter og på hans ord, og hvem du er i ham og  det vil hjelper deg til å seire i en hver situasjon.

5.    Frelsens Hjelm.
Hjelmen beskytter hode. Her er det alle tankene sitter, hvis du ikke viste det, og det gjør du nok.
Det er i tankelivet at kampen i hovedsak pågår, og det er her fienden kommer med sine løgner. Jeg har tidligere i denne undervisningen snakket om kampen som pågår i våre tanker, (steng døren for fienden) ta gjerne igjen en titt på dette kapittelet
Frelse betyr forresten mer en bare å bli en kristen, det innebærer også å beskytte og bevare hel og intakt, satt i frihet og helbredet. Så Gud ønsker å sette oss fri i fra alle djevelens løgner.

6.    Åndens sverd som er Guds ord.
Sverdet er det eneste offensive våpenet på rustningen, og det er det vi skal angripe med.
Guds ord, sannheten, er det som bryter ned djevelens festningsverker av løgn. Det ligger en enorm kraft i Ordet. Da Jesus talte ut Ordet (som var Guds vilje) skjedde det alltid noe. Gud trengt bare å si ett ord, så skjedde det.
Så lær deg opp i sannheten, og bruk den når djevelen kommer imot deg med sine løgner.

Gjør dette i bønn!


 • Husk at du trenger å gjøre dette i samarbeid med Gud, så ha alltid en åpen linje til ham.
 • Husk at når du ble født på ny ble du også ett med ham, du har hans kraft allerede iboende i deg!
 • Husk at han alltid er med deg og at du alltid kan prate (be) med ham.
 • Husk at bønn handler først av alt om å ha fellesskap med Gud.

 

Om å be for andre

Jeg har tro på å drive ut onde ånder, men vi kan også falle i den fellen å tro at vi må ha manifestasjoner på en eller annen måte for at en ånd skal bli drevet ut.

Jeg har som sagt opplevd flere ganger at det ikke har vært noen manifestasjoner, men bare det å se sannheter i Guds Ord kan sette mennesker i frihet! For sannheten vil sette oss fri!

Alle som er bundet av, eller har demoner, er bundet i frykt på en eller annen måte. I 1Joh 4:18 står det at den fullkomne kjærlighet driver all frykt ut. 

Jeg har sett at når mennesker får en åpenbaring av Guds kjærlighet, har ikke fryktens ånd noe fotfeste og de forsvinner, uten at noen store manifestasjoner skjer. Jeg tror faktisk at ting kan være så enkelt som dette! 

Noe jeg har sett er at når man tar opp dette emne, så kommer ofte djevelen med en ekstra frykt. Det kan enten være at man er redd for manifestasjoner, eller at hvis man ikke har noen manifestasjoner eller det kan også være en frykt for ikke at man ikke føler noen ting, derfor er de ikke blitt fri demonene og de er redd for at de fremdeles er der. 

Hvis du ser den fullkomne kjærligheten, som er Gud, vil disse fryktene også bli tatt hånd om.

Husk at Gud ønsker deg fri mye mer enn du selv ønsker å være fri!

Nå det er sagt så betyr det ikke at vi aldri skal be for noen eller befale onde ånder å vike. Jeg tror det å befale onde ånder har sin plass, men det er viktig å ikke overdrive dette heller. 

Jeg vil gi deg noen råd nå om hvordan du kan be for andre.

Ha visdom!

Det er viktig å ha visdom på dette område. For eksempel ikke bare kommander ut onde ånder av folk helt uten videre. Her er i hvert fall to grunner til dette:  

Grunn nummer 1

Hvis den personen som du ber for ikke er kjent med begrepet ”onde ånder” og har ingen kunnskap om dette, vil denne personen sannsynligvis bli mer fryktsom enn før, og kanskje verre. 

Hvis vedkommende hadde en ånd av frykt fra før, kan du være sikker på at de vil ha flere av dem etter på, hvis du gjør dette.  

En ting du kan gjøre er å undervise denne undervisningen for dem først (bruk gjerne denne undervisningen). Men hvis du ikke har tid til det og/eller de ikke er klar for det, kan du for eksempel bare be imot frykten, hvis det er det som de sliter med. 

Du trenger ikke bruke utrykket onde ånder eller demoner i det hele tatt. Bare si: Jeg befaler deg frykt å vike i Jesu navn!

Grunn nummer 2

I min tjeneste er det en ting som frustrerte meg før. Hvorfor blir ikke alle jeg ber for satt i frihet? Hvorfor er det noen som opplever det, og andre ikke? Jeg trodde før at det kanskje var Gud som tillot det, eller at det var bare Guds timing. 

Nå tror jeg faktisk ikke at det har noe med timing å gjøre, eller at det er Guds vilje at de skal forbli bundet. Jeg tror Guds timing er nå! (2Kor 6:2) Men det er kanskje ikke alltid vi er forberedt for utfrielsen, og derfor kan det ta tid og det kan ofte være en prosess på grunn av vårt gamle tro system og feil-programmering. 

Ofte er det en synd som henger fast ved oss som hindrer utfrielsen. Og regel nr. 1 for utfrielse er omvendelse. 

Se tidligere i denne undervisningen hva jeg sier om omvendelse, for det handler som sagt om forandring av våre tanker. Det handler om å vende våre tanker til sannheten, og da vil den sette oss fri. 

Hvis vi ikke ser sannheten eller er villig til å tro den, vil løgnen vi tror på, og de åndene som står bak løgnene, fremdeles holde oss i fangenskap.  

Mennesker trenger også å komme til det punktet der de ønsker å bli satt fri, før vi kan hjelpe dem. Husk også at fornyelse av sinnet er en prosess, så være utholdende og gi tid hvis de trenger det. 

 

Når du ber

Når du ber for noen som har en demon, og den personen er ikke klar over det, er det viktig at du ikke sier: Ja nå skal vi drive ut noen onde ånder av deg. 

Det vil sannsynligvis skremme vette av dem, fordi de ikke har fåtte denne undervisning og har denne forståelsen om hva det går ut på. Når jeg ber for folk, er det veldig sjelden jeg sier: ”Jeg befaler deg onde ånd å vike.” 

Men fordi jeg vet at mange ikke har sett det jeg har sett, ber jeg ofte bare: ”Jeg bryter den og den tingen, og jeg ber det vike i Jesus navn.” 

Bibelen forteller oss at sykdom av og til kan være forårsaket av demoner. Så hvis det er en som for eksempel magesmerter (ikke alle magesmerter er forårsaket av onde ånder da), kan jeg av og til be: ”Jeg befaler denne smerte å vike nå i Jesus navn.” 

Dette er ofte en mer vis måte å gjøre det på. Hvis personen er kjent med denne type undervisning, da kan man godt tale til åndene. Legg merke til at Jesus sjelden ba for de syke eller de som hadde demoner, men han befalte dem å vike. 

Det å lede andre mennesker ut i frihet handler om å hjelpe dem til å se sannheten først av alt. Det er bra å be for hverandre, men sannheten er viktigst først av alt. 

Og hva de kanskje trenger først av alt er å bli hørt, respektert, akseptert og elsket! 

 


 

Hvis ikke annet er oppgitt er det Norsk Bibel A/S av 1988 sin oversettelse jeg har brukt.
Copyright © 1988: Norsk Bibel AS*BGO - Betyr Bibelen Guds Ord. Det er den norske King James sin versjon av Bibelen.
Copyright © 1997: Bibelforlaget, 3540 Nesbyen, 1997.

 

*NO 78/85 - Er Bibelforlaget sin oversettelse fra 78/85
© Bibelselskapet

Få oppdateringer om ny undervisning

Meld deg på oppdatering og seminar

* indicates required
 

Visjonen bak denne siden

Helbredelse og gjenoppretting av mennesket og menneskers liv er en oppdagelse av to viktige sannheter: Hvem Gud er, og hvem du i sannhet er!
1. Oppdage at Gud er kjærlighet.
2. Oppdage hva det vil si at du er skapt i Guds bilde og din verdi.
Se: Kjernen i det jeg underviser, Visjonen og Hvem er Bibelundervisning?