Slide 1

Previous Next

Opprettet torsdag 24. oktober 2019 00:45 Publisert

Støtte gjerne denne siden og tjenesten!

Skulle du ønske å støtte oss og disse sidene kan du bruke følgende kontonr.
Tore Johannessen - 9710 27 46787
Eller Vipps til 900 90 354


 

Jeg ønsker bare å komme med en kort utfordring og oppmuntring til dere som ser eller lytter til undervisningen min.

Jeg får mange gode tilbakemeldinger om at undervisningen min har forandret menneskers liv.
Jeg har et stort hjerte for for at mennesker skal finne sin verdi i Gud, hvor høyt de er elsket av ham, og ønsker også at flest mulig skal bli kjent med ham og hans sønn Jesus.

Gud har gitt meg et spesielt hjerte for to folkeslag, og det ene er selvfølgelig nordmenn, men også et folkeslag fra Burma/Myanmar som heter shanfolket.

Den 16. januar 2016 giftet jeg meg også med ei fra Myanmar, hun er fra shanfolket, folkeslaget som jeg har jobbet blant siden 1999. Vi ønsker å formidle det budskapet du finner på disse sidene til dem også, som: Guds ubetinget kjærlighet til oss! Vi har tre barn, så vi er en familie på fem.


Allerede har jeg undervisning på engelsk og litt shan (Se www.goodnewsforbrokenhearts.com), men har også et ønske og visjon om å få spredd denne undervisningen og de gode nyhetene ennå mer inn i Myanmar blant annet gjennom folk som har kommet seg over til Thailand, som shanfoket som jeg jobber blant her i Nord-Thailand og gjennom Internett.


All undervisning du finner på www.Bibelundevisning.com og www.Nettbibelskolen.com er helt gratis.
Men jeg har lagt ned en del penger og mye tid for å drive dem.

I tillegg til nettsidene, så jobber jeg som sagt som misjonær i Nord-Thailand.
Se våre nyhetsbrev her!

I all arbeid vi gjør (fra undervisning til humanitært arbeid) er vi avhengig av at noen ønsker å gi oss økonomisk støtte.

Jeg jobber i en misjonsorganisasjon som heter Ungdom i Oppdrag og de betaler ikke ut lønn. I denne organisasjonen er vi er selv ansvarlig for å få inn der vi trenger av middler.

Konkret hva du vil støtte oss med er følgende:

 • Drive nettsidene. Jeg har 4 (hoved) sider.
 • Utstyr til dette
 • Reise utgifter (som turer jeg har, eller andre reise utgifter som overnatting og fly)
 • Visum til Thailand og når vi besøker min kones hjemland.
 • Skolegang for barna våre (rundt 20 000kr i året)
 • Andre utgifter vi har i forbindelse misjonsarbeid vi gjør (skatter, forsikring, bilutgifter etc.) og ellers det vi trenger privat. (Som nevnt: Vi er en familie på fem)


Skulle du ønske å støtte oss og disse sidene kan du bruke følgende
Kontonr. Tore Johannessen - 9710 27 46787
Eller Vipps: 900 90 354
Du kan også bruke PayPal. Se denne linken (husk å forandre valuta til NOK)

Husk også å se våre nyhetsbrev!


 

Opprettet fredag 04. oktober 2019 17:22 Publisert


Denne tjeneste og det vi ellers gjør her jeg jobber i Nord-Thailand er en viktig tjeneste som når ut til og hjelper mange mennesker.

Du kan også være med på å hjelpe og støtte oss i dette! 

I arbeidet og undervisningen jeg gjør på nettsidene mine og i tjenesten jeg gjør som misjonær i Nord-Thailand er jeg veldig avhengig av å bruke en Mac/PC for å redigere video, bilder, nettsider og ellers mye av det jeg gjør.

Min 6 år gamle iMac (bildet) kortsluttet for en måned siden og den er umulig å reparer. Jeg trenger nytt utstyr til minst 10 000kr.

Hvis du skulle ønske å støtte meg og oss i dette, kan du gi en gave ved å bruke Vipps på 90090354 eller kontonr. 9710 27 46787

Se også denne siden

Les mer: En viktig tjeneste!

Opprettet torsdag 17. august 2017 19:41 Publisert

Gode nyheter for knuste hjerter - Kjernebudskapet i det jeg underviserJesus sa:
Luk 4:18
Herrens Ånd er over Meg, for Han har salvet Meg til å forkynne evangeliet for de fattige. Han har sendt Meg for å helbrede dem som har et sønderknust hjerte, og for å rope ut frihet for fanger, og for at blinde skal få synet igjen, for å sette undertrykte i frihet,

Sal 147:3
Han helbreder dem som har et sønderbrutt hjerte, og forbinder deres sår.

Matt 11:28
Kom til Meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og Jeg vil gi dere hvile!

Ingen av oss har gått igjennom livet uten å ha opplevd noen form for avvisning, frykt og psykiske sår. Noen har kanskje klart å håndtere dem bedre enn andre, og noen er kanskje flinke til å skjule dem eller undertrykke de enn andre. Mens andre igjen er paralysert på mange måter av frykt, skyld, skam og fordømmelse.

Jeg er ingen psykolog, men bare en som har erfaring og kjenner og underviser ut i fra Guds Ord, men jeg tror av hele mitt hjerte at det budskapet Jesus hadde, og har, er løsningen og helbredelse for alle sår vi måtte ha. Og dette et ikke for meg bare en klisje.

Evangeliet betyr gode nyheter, men dessverre er det slik at mange ikke har blitt presentert de gode nyheten, de har ofte blitt presentert en religion og et forkludret bilde av Gud som ofte bringer fordømmelse og bud og regler som de ikke klarerer å nå opp til.
Dette har ofte den motsatte effekten av de gode nyhetene: Det fører til flere tyngre byrder og mer strev. Det fører til mer undertrykkelse, fordømmelse og brutte hjerter.

For det første har vi blitt presentert en Gud som er ute etter å finne feil med deg og hva du gjør av synd, for det andre har du kanskje blitt presentert at du selv bare er synlig og skitten, eller en kombinasjon av at du er både hellig og syndig.
Det siste vil gjøre deg frustrert og forvirret om hvem du er.
Du er kanskje også blitt presentert for at du er skapt i apenes bilde.

Jeg tror helbredelsen og gjenoppretting av mennesket og menneskers liv er en oppdagelse av to viktige sannheter: Hvem Gud er, og hvem du i sannhet er!
 1. Oppdage at Gud er kjærlighet.
 2. Oppdage hva det vil si at du er skapt i Guds bilde.
Livet sammen med Gud, det vil si: Kristenlivet, er en oppdagelsesreise om hvem Gud er og hvem du i sannhet er, og det er ikke et strev og tunge byrder, men glede og hvile.
Hvis du både bærer på tunge byrder, føler at du strever med å nå opp til krav og føler deg undertrykt og fordømt for all syd du har gjort, har du fremdeles en oppdagelsesreise foran deg.
Jesus har allerede satt deg fri fra disse byrdene, men du trenger å oppdage sannheten om den friheten du allerede har.

Friheten starter med å se hvem du er og hvor høyt du er elsket, det vil føre til at du blir fri til å aksepterer og elsker deg selv, som vil gjøre at du elsker og aksepterer andre igjen, og hjelpe dem til å oppdage friheten Jesus har kalt oss til å leve i.

Jeg tror ikke at du er en dualistisk person. Det vil si at da du ble kristen så fikk du en ny natur i tillegge til den gamle. Du ble en helt ny skapning (2Kor 5:17), og alt det gamle ble korsfestet med Jesus på korset. Hvis du fremdeles tror at du har to skapninger, eller har en dualistisk identitet på innsiden, vil du ikke erfare friheten. Dette er ikke gode nyheter, du vil bære på tunge byrder og ditt hjerte vil ikke kunne bli helt, fordi du kan ikke elske noe i deg som er ondt.

Jeg tror at det er noe som heter synd. Det er en realitet og det er en makt, men synd er ikke deg. Det er ikke din sanne identitet, det er faktisk ikke menneskets sanne identitet heller, for Gud skapte deg ikke i syndens bilde. Han skapte deg i sitt bilde, som var helt perfekt, og det er det bildet Gud ønsker at du skal finne tilbake igjen til.

Gud sendte ikke Jesus så at han skulle slippe å se på oss som syndere, som om Jesus er et filter han ser oss igjennom på, så han ikke ødelegger oss med sin vrede på grunn av synd. Nei, han sendte Jesus for å fortelle oss hvem Han er, hvor høyt vi er elsket (Joh 3:16), og at vi igjen skulle oppdage og finne tilbake igjen til det sanne bildet vi er skapt i.
Kol 3:10
og har ikledd dere det nye menneske, som blir fornyet til kunnskap etter bildet av Ham som skapte det.
 
Se også:

Gud velsigne deg
Hilsen
Tore Johannessen
Opprettet fredag 04. januar 2019 00:00 Publisert

På denne siden kan du abonnere på ukens Podcast på www.bibelundervisning.com!

Nytt! Du kan nå lytte til undervisningen på Spotify!


Du kan abonner på ukens undervisning (Podcast) her!
iTunes
SpotifyPå Video!
Jeg har ikke iTunes podcast på video (da dette tar for mye plass på min server), men hver uke legger jeg ut en video på sidene mine. 

YouTube
Jeg har videoer på YouTube. (Trykk gjerne på Abonner knappen på siden som kommer opp)

Vimeo
Se mine undervisnings videoer på Vimeo også
Du kan også abonnere på mine videoer på Vimeo

Facebook
Jeg legger også ut videofilene hver uke på Facebook siden: Bibelundervisning. Følg gjerne denne siden også.


Les mer: Undervisning på Podcast/Spotify/Facebook/YouTube/Vimeo

Opprettet torsdag 17. august 2017 00:00 Publisert
 • Se gjerne denne introduksjonsvideoen først: Velkommen (Introduksjonsvideo)
 • Se også videoen og teksten under
 • Disse sidene er skrevet og laget av Tore Johannessen. 
 • Tore står selv helt ansvarlig for undervisningen du finner på  www.bibelundervisning.com, og sidene er ikke direkte knyttet opp til et kirkesamfunn eller organisasjon. Tore ønsker og tror at alle kristne fra alle kristne trossamfunn kan bruke, og ha nytte av denne undervisningen.
 • Sidene er heller ikke ment som en erstatning for en menighet, og Tore oppfordrer til å ha en hjemmemenighet. Disse sidene er ment som et supplement til en lokalmenighet.
 • Undervisningen til Tore er grunnet på at Bibelen er det hele sanne og inspirerte Guds Ord, som forteller oss om hvordan ha et forhold til en Gud som elsker oss. 
 • Tore tror på treenigheten og at Jesus er den ene sanne Guds sønn som sonet for våre og alles synder.
 • Tore sin kirkebakgrunn er pinserettet/karismatisk, og han har hentet mye inspirasjon fra disse kretser.
 • Tore sitt kirkesamfunn heter: Den Frie Evangeliske Forsamling (DFEF)
 • Tore har siden 1996 jobbet i Ungdom i Oppdrag, en tverrkirkelig misjonsorganisasjon. Hovedsaklig har han jobbet med å være en del av lederskapet (stab) på bibelskoler (DTS og SBSCC).
  Nå jobber han sammen med sin familie som misjonær blant et unådd folkeslag i Thailand, som heter shanfolket, med å undervise, disippelgjøre og han har et pastoralt ansvar for lokale ledere.
 • Selv om Tore har et kirkesamfunn (DFEF) og har jobbet med Ungdom i Opppdrag i mange år, så betyr dette ikke nødvendigvis at alt det Tore underviser på disse sidene er nøyaktig det samme som deres teologi, men det bygger på de samme verdiene og grunnsannhetene i Guds ord.
 • Se Tores profil på Facebook
 • Tore er gift. Hans kone er fra et folkeslag kalt shanfolket fra Myanmar (Burma), og de har tre barn. De jobber sammen med å nå ut til shanfolket i Nord-Thailand
 • Disse sidene, og arbeidet Tore og hans familie ellers gjør blant shanfolket i Thailand og Myanmar, er på frivillig basis og de får ingen konkret lønn for det.
  Hvis du skulle ønske å støtte dem økonomisk kan du benytte deg av skjemaet på denne siden. 


Gode nyheter for de knuste hjerter - Visjonen

Siden jeg var i tenårene har jeg hatt en visjon, og det er å være med på å gjenopprette de som opplever å ha knuste hjerter og liv. De som har opplevd at livet har gått i stykker for dem, de som har opplevd avvisning og hjertesorg, og de som bærer på følelsen av at de ikke har verdi.
Jeg faktisk funnet ut at dette er tilfelle for det fleste av oss, men mange er flinke til å skjule det eller til og fornekte det. Eller vi tenker at det ligger bak oss, og vi ser ikke at det påvirker oss, selv den dag i dag.

Siden begynnelsen av tyveårene, da jeg begynte å undervise litt, har fokuset mitt indirekte vært mye på dette i min undervisning, men jeg har ikke konkret hatt en undervisning eller hatt fokuset veldig på dette, da Gud trengte å gjenopprette mye i mitt hjerte også.

Fra begynnelsen av 2000 tallet har jeg jobbet med et folkeslag fra Myanmar (Burma) kalt shanfolket. Jeg har i hovedsak jobbet med de som har opplevd knuste liv, og er i en vanskelig situasjon i livet. Mange av dem har enten rømt hjemlandet på grunn av borgerkrig, selv om ting har forandret seg noe i Myanmar, er det fremdeles mange interne konflikter og kriger den dag i dag, eller de søker over til Thailand på grunn fattigdom i hjemlandet.
De som er fattige i en buddhistisk kultur blir også ofte sett ned på som mindre verdt, og har en dårlig karma. En dårlig karma vil si at de bærer med seg en forbannelse.
I en buddhistisk tankegang betyr det en forbannelse fra et tidligere liv, de tror på reinkarnasjon, at de har levd flere liv, og det kan være noe kriminelt eller dårlig oppførsel som de hadde, som gjør at de er i den situasjonen de er i nå.

Etter at jeg giftet meg, januar 2016, med et kvinne fra dette folkeslaget som jeg har jobbet med siden begynnelsen av 2000 tallet, shanfolket, har dette fokuset blitt lagt meg ennå mer på hjerte.

Jeg oppdaget blant annet at min kone hadde det samme hjerte og visjonen: Om å gjenopprette de knuste hjerter.
Hun har selv erfaring av å bli avvist både fra familie og venner, men også ved utroskap og bli totalt forlatt med to små barn av en tidligere mann. Men Gud har også gjenopprettet henne på mange måter, selv før vi ble gift.
Jeg har også sett at  mye av rot problemet til mange gale ting, som miss-bruk av alkohol og narkotika, som blant annet mange shanfolk sliter med, har sin grunn i erfaring med brutte hjerter, et knust liv og oppløste familier.

Jeg selv har også en del erfaring med avvisning, og Gud har ledet meg gjennom en helbredelsesprosess de siste 10-15 årene, og jeg har sett at det er mange faktorer som henger sammen.
Jeg var blant annet veldig syk. Jeg hadde alle slags matallergier i nesten 10 år. Jeg hadde mye hodepine, svimmelhet, sov dårlig på natten og det verste var at jeg hadde problemer med å puste, og ingen leger eller medisiner kunne hjelpe meg.
Jeg fant ut etterhvert at alle de plagene jeg hadde hadde en forbindelse med frykt for og erfaring med avvisning og et knust hjerte.  

Den største åpenbaringen jeg hadde, som helbredet meg, og det henger sammen med hvordan gjenopprette knuste liv, var å oppdage min sanne identitet som sønn av Gud.
Jeg forstod også at jeg ikke var alle mine gale handlinger og oppførsel, og at mye av dette var en feil programmering om hvem jeg var. Når dette gikk opp for meg, klarte jeg å begynne å akseptere meg selv og elske meg selv.

Jeg har også sett veldig klart hva som ikke helbreder og gjenoppretter et knust hjerte, og det er loviskhet og religiøsitet. Det gjør ofte bare vondt verre. Når Jesus sa at han kom for å sette de undertrykte fri, handlet dette blant annet om at han ville sette mennesker fri fra det loven gjorde: Den satte folk i fangenskap og undertrykte dem med skyld, fordømmelse og skam.
Da Jesus kom, demonstrerte han blant annet med kvinnen som ble grepet på fersk gjerning i hor, og kvinnen ved brønnen i Johannes 4 og 8, at han kom for å sette og helbred de som hadde opplevd et knust hjerte og et brutt liv. Og det var ikke loven som satte dem fri, men Guds ubetingede kjærlighet.

Vår visjon
Fra 2017 startet min familie og jeg en ny tjeneste. Jeg har jobbet som sagt med shanfolket i snart 20 år, og jeg har jobbet under et fruktbart arbeid som har vært med på å nå ut til dem over 12 år.
Men vi følte begge at vi ønsket å ha et ennå større fokus på å nå ut til de aller vanskeligstilte, og ha et konkret fokus på de brutte hjerter.

Det er for så vidt ikke bare shanfolk eller folk fra Myanmar og Thailand som trenger å høre dette budskapet heller, men også nordmenn i stor grad.
Siden jeg selv er nordmann ønsker jeg også i min undervisning på nettet å fokusere mye på dette: Gjenopprette de knuste hjerter.

Vi tror at de grunnleggende tingene for de fleste problemer i livet kommer fra et knust hjerte,  fordømmelse, skam, skyld og en mangel på kunnskap om vår sanne identitet. Disse tingene henger nøye sammen.
 
Vi tror også at å være med på å gjenopprette de knuste hjerter og liv, kan forandre et helt folkeslag og nasjoner. Norge også inkludert. Til tross for at Norge er en av verdens rikeste land er det veldig mange som sliter med ensomhet, depresjoner, frykt, frykt for avvisning også videre og mange sliter til og med, med selvmordstanker, som ofte kommer fra en eller flere negative erfaringer i livet, som i stor grad handler om avvisning og knuste hjerter.  

Hva vi konkret gjør:
 • Undervisning på nettet
 • Oppsøke og besøker de som har et vanskelig liv
 • Ber for og oppmuntre de som opplever et vanskelig og har et knust liv
 • Hjelper barn og ungdom som er flyktninger eller immigranter fra Myanmar, ved å undervise dem i språk (som engelsk/thai/shan) og om Gud.
 • Søndagsskole for barn/ungdom - Vi har også undervisning på lørdager
 • Vi har, og starter opp husmenigheter og fellesskap blant shanfolket.
 • Vår visjon er å gjøre dette mer, men også ha skoler/undervisning for barn, og bibelskoler for voksne med dette fokuset.
  Fysisk ønsker vi å gjøre dette i Nord-Thailand og Myanmar rette mot shanfolket, men også  gjennom Internett, Facebook og YouTube/Vimeo, da også på norsk og engelsk.

Følge med eller støtt oss.
Hvis du skulle ønske å følge med oss i dette arbeidet, meld deg på å motta gjerne våre nyhetsmailer!
 • Vi trenger også økonomisk støtte for det vi gjør, og dette er også en måte du konkret kan hjelpe oss på, til å få de de gode nyhetene ut.
 • Du er også hjertelig velkommen på besøk ut hit eller hjelpe oss her vi jobber i Nord-Thailand og inn mot Myanmar. Du kan gjerne besøke eller hjelpe oss alt fra en uke til tre måneder.
 • Vi er ønsker også flere personer, grupper eller menigheter som kan være partnere med oss.
 • Se våre websider http://www.goodnewsforshan.com/en/nb 

Gud velsigne deg
Hilsen
Tore Johannessen


 

Få oppdateringer om ny undervisning

Meld deg på oppdatering og seminar

* indicates required
 

Visjonen bak denne siden

Helbredelse og gjenoppretting av mennesket og menneskers liv er en oppdagelse av to viktige sannheter: Hvem Gud er, og hvem du i sannhet er!
1. Oppdage at Gud er kjærlighet.
2. Oppdage hva det vil si at du er skapt i Guds bilde og din verdi.
Se: Kjernen i det jeg underviser, Visjonen og Hvem er Bibelundervisning?