Gud har gitt deg følelser! - Hva religion har gjort med følelser.

Opprettet søndag 25. august 2013 01:00 Publisert Treff: 19941

Kategori: Les undervisningen

 

Hva religion har gjort med følelser.


Loviskhet vil lede deg til fordømmelse
Den vil gjøre deg redd for at du ikke har levd perfekt nok.
Loviskhet vil gjøre deg paranoid for synd, og den er både selv-fokuserende og synd-fokusert.


Mange har et bilde av at det å være en kristen er forbundet med å forsake (gi opp) alt, og alt som føles godt er synd. 

I den første menighet var det to vranglærer som var hovedproblemet, den ene var den loviske som Paulus går mye imot, den andre vare en vranglære som het Gnosismen som Johannes går sterkt imot. Gnosismen lærte blant annet at alt som var materie, alt fysisk, var ondt, men alt åndelige var godt. De sa at Jesus ikke kunne ha kommet i kjøtt og blod, men at han var et slags åndelig vesen, Johannes går imot dette når han gjentatte ganger sier at Jesus kom i kjøtt og blod (Se Joh 1:14 og 1Joh 4:2-3).

Jeg tror at disse vranglærene er like aktuell og tankebygninger fra begge disse lærene ha sneket seg inn også i kristenheten idag. Jeg tror til og med vi mange ganger har blandet dem i hverandre.
Når man blander Gnosisme med loviskhet kan det se slik ut: Å lese i Bibelen, gå i kirken, be også videre er åndelig, men å se en film, ha det gøy, snakke med venner, danse også videre er ikke åndelig og noen mener til og med at noe av dette er synd.  Jeg vet at en del kristne i Norge mente dette for noen tiår tilbake (jeg vokste opp med en del av denne måten å tenke på), men det er mindre som tror dette konkret nå.
Allikevel har jeg sett at mange deler ennå opp hva som er åndelig og ikke. De tenker for eksempel at hvis jeg ikke har brukt en time i bønn på morgenen så har de ikke vært åndelige i dag, og de ser kanskje ikke at å gi kona en klem eller kyss i dag var kanskje det mest åndelige de gjorde hele denne dagen.
Og en del ser på det å være åndelig som at man må være litt alvorlig, spesielt på grunn av all vår synd, og å gråte spesielt da som anger over synd, er sett på som veldig åndelig.

I de første 20 årene av mitt liv var jeg faktisk usikker på om Gud ønsket at jeg skulle være lykkelig, og at jeg skulle føle glede. Det var en del snakk om å lide for Gud og legge ned ting for Gud. Jeg trodde faktisk at det var litt åndelig og ikke å være glad. Spesielt det å gråte trodde jeg var veldig åndelig. Jeg antok at sykdom og depresjon var en del av det å lide som kristen, og at fordømmelse og skyld var noe som en kristen burde ha. Men alt dette var bygd på en lovisk (pluss litt Gnosistisk) tankegang, og dette er ikke slik Gud tenker. Denne tankegangen vil stjele din livsglede, ikke gi deg den.
Johannes sier:
Joh 10:10
10 Tyven kommer bare for å stjele og myrde og ødelegge. Jeg er kommet for at de skal ha liv og ha overflod.

I den engelske Amplified oversettelsen av Bibelen, oversettes det slik:
The thief comes only in order to steal and kill and destroy. I came that they may have and enjoy life, and have it in abundance (to the full, till it overflows).

Når Jesus snakket om tyven her, sikter han faktisk til religion, eller de veldig religiøse lederne, fariseerne. Han sier at religion er noe som kommer for å stjele, myrde og ødelegge. Et våpen som djevelen bruker, er å gjøre mennesker veldig religiøse, for dette tar bort livet. Jesus kom ikke for å gi oss en religion, men han kom for å gi oss liv og liv i overflod.

Det er ofte to ekstreme sider i religiøse sammenheng når det kommer til følelser. Den ene siden er der alle ting ved deres kristenliv og deres forhold til Gud er styrt av følelser. Den andre siden er at de feilaktig tror at hvis man viser noen følelser er dette synd. Ingen av disse sidene har forstått dette med følelser riktig, og de vil begge stjele gleden og livet. Dette er de to ekstreme sidene, men du finner mange nyanser innen dette. Vi skal se litt mer på dette.


Vil Gud vi skal vise følelser i kirken?

På 80 og 90 tallet hadde vi et par karismatiske vekkelser, med mye lyd og følelser. Mange sa at dette har alt for mye følelser i seg, spesielt når det kom til lovsangen. Den var ofte litt for glad for enkelte. Religion vil ofte ha deg enten inn i å føle deg trist og alvorlig eller eliminere følelser.
Mange religiøse, som jeg har nevnt, enten de kaller seg kristne eller buddhister, ser på følelser som noe ondt eller galt. Jeg husker jeg spurte staben vår her i Thailand, som de fleste har blitt oppdratt i buddhismen (de er nå kristne) om følelser er noe positivt eller negativt. De fleste av dem så på følelser som noe negativt.   

Noen vil også prøve og separere Gud og hverdagen. De tenker at når vi ikke snakker om Gud kan vi ha gode følelser og ha det gøy. Men når vi snakker om Gud må vi alle være alvorlige, seriøse og ha et trist ansikt.  

Jeg husker jeg var i en katolsk kirke en gang. Det var noen venner av meg som skulle gifte seg der. Da familie og venner av brud og brudgom kom og satte seg i kirken, snakket de i en vanlig stemme, men fordi det var en del god akustikk der ble det litt høyt. Da kom presten og sa at: ”Dette er Guds hus så dere må ikke snakke så høyt.”  Jeg har tro på å respektere Gud, men for Gud spiller det ingen rolle om vi snakker høyt eller ei. Jeg tror faktisk han liker at vi snakker sammen, selv i kirken!
Jeg har også opplevd å komme inn i menigheter der alle bare hvisker så vidt til hverandre, som om vi skulle forstyrre Gud hvis vi snakket normalt. Jeg tror Gud er glad i lyd og følelser, bare les salmene.
Sal 81:2-4
 2 Juble for vår Gud, vår styrke! Rop med glede for Jakobs Gud!
 3 Stem i sang og la pauken lyde – vakker klang av sitar sammen med harpen!
 4 Støt i basun på nymånedagen og ved fullmåne, på vår høytidsdag!

De religiøse på Jesus sin tid ønsket heller ikke at mennesker skulle lage lyd og glede og fryde seg. Fariseerne prøvde å stoppe dette, og de ba Jesus irettesette sine disipler da de var glade.

Luk 19:37-40
 37 Men da han nærmet seg nedstigningen fra Oljeberget, begynte hele disippelflokken i glede å love Gud med høy røst for alle de kraftige gjerninger de hadde sett.
 38 De sa: Velsignet være kongen som kommer i Herrens navn! Fred i himmelen, og ære i det høyeste.
 39 Noen av fariseerne i folkemengden sa til ham: Mester, irettesett dine disipler!
 40 Men han svarte og sa: Jeg sier dere: Om disse tier, så skal steinene rope!

Djevelen vil ikke at du skal huske hva Jesus har gjort for deg. Han vil ikke at du skal fryde og glede deg over det livet han har gitt deg!
Salmene sier også:
Sal 103:1-3
 1 Av David. Min sjel, lov Herren, og alt som i meg er, love hans hellige navn!
 2 Min sjel, lov Herren, og glem ikke alle hans velgjerninger!
 3 Han som forlater all din misgjerning, som leger alle dine sykdommer.


Det er utrolig hva religion har gjort med oss av og til. Gud har skapt oss med følelser, og han vil at vi skal føle godt!!! Dette er ikke hva religion prøver å fortelle deg. Den forteller deg at det som føles godt er synd. ”Du oppfordrer oss til å synde nå Tore.” Sier du kanskje? Men det gjør jeg ikke! Jeg snakker ikke om å følge etter følelsene våre, og at vi går etter det som føles godt i øyeblikket. Det mener jeg så absolutt ikke! Men Gud vil at vi skal føle godt. Han vil at vi skal ha følelser av glede, fred, håp, kjærlighet osv. 

Glede og fred er følelser, og Gud vil at vi skal ha dem. For han har skapt oss med dem. 

Dette er de grunnleggende følelsene Gud ønsker at vi alltid skal ha, og når vi har dem vil det faktisk hindre oss i å synde. Grunnen til at du synder er rett og slett for de du søker etter disse følelsene, men du søker etter dem på feil sted. Når du er tilfreds med livet, vil du ikke gjøre deg selv eller noen andre noe ondt.

Er du kanskje en sånn herlighetsteolog som sier at hvis du ikke er glad og lykkelig er du ikke en bra kristen, og er til og med i vantro og synd.  Det sier jeg heller ikke, for da hadde Jesus syndet, for han var både deprimert og i dyp angst i Getsemane hagen. Jeg skal komme mer tilbake til dette senere. Det er et faktum at du vil møte på problemer og ting som ønsker å gjøre deg deprimert i denne verden, Jesus sa også dette til sine disipler.
Joh 16:33
 33 Dette har jeg talt til dere for at dere skal ha fred i meg. I verden har dere trengsel. Men vær frimodige! Jeg har overvunnet verden.

Så han sier at vi vil ha trengsler, det vil si problemer vil komme vår vei. Men Jesus snakker også i sammenhengen om hans glede og fred. Så det Jesus sier her er faktisk at vi kan ha hans glede og fred selv om vi har problemer.

Trengsler eller problemer kommer av din egen synd, av andres synder eller at vi rett og slett lever i en fallen verden. Det er en ting du trenger å se, og det er at du aldri vil klare å leve et hundre prosent perfekt liv i deg selv. Du vil kunne falle i synd, og konsekvensen av det er problemer som kan komme din vei. Men de gode nyhetene er at vi har en person som har levd et syndfritt liv for oss og død for vår synd, slik at når vi har begått en synd, kan motta tilgivelse og finne gleden og gjenopprettelse igjen (med en gang).
1Joh 2:1f
 1 Mine barn! Dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde. Og hvis noen synder, har vi en talsmann hos Faderen, Jesus Kristus, Den Rettferdige.
 2 Og han er en soning for våre synder, og det ikke bare for våre, men også for hele verdens.

De gode nyhetene, som evangeliet betyr, og som det kristne budskapet gir, er frihet fra dom, skyld, skam, fordømmelse og at vi har blitt en ny skapning, det tragiske er at religion har forvrengt dette, og det er nettopp disse negative følelsene mange sliter med etter at de har blitt kristne.   

En ting som religion ofte fører med seg er fordømmelse, skyld, skam og et bilde av en sint Gud, en Gud som kommer for å straffe deg, og dette igjen fører til at mennesker ønsker å eliminere Gud.

Denne verden har forvrengt dette med følelser, enten gjennom religion eller ved å prøve å eliminere Gud. De som ønsker å eliminere Gud prøver å finne fred og glede ved å følge sine følelser og lyster, men det vil aldri skje. Det er når vi velger sannheten at den ekte gleden og freden vil komme.

Mange har et bilde av en dømmende Gud
Jeg bor utenfor Norge, og noen ganger kan det være en fordel, for jeg kan lettere se hvordan Norge har forandret seg de siste årene. En av de tingene jeg har sett er at flere og flere mennesker gjør opprør mot Gud, de prøver å eliminere Ham og at Bibelens Ord er sannheten. Jeg har sett en stor økning av frykt og depresjoner, spesielt blant de unge, og jeg tror disse to tingene henger sammen.

Mange tror at for å få Norge på rett kjøl, må vi forkynne loven til dem så at de føler seg fordømt, og da kunne omvende seg. Det skjer blant annet ved at vi gir uttrykk av: Hvis du ikke skjerper deg kommer Gud og straffer deg, eller du vil gå fortapt hvis du ikke slutter med den og den synden.

Jeg tror ikke loven eller trussel om straff er tingen for å få folk til å omvende seg. Vi har kanskje blitt oppdratt med at når vi føler oss dårlig, vil vi skjerpe oss og gjøre det som er rett, men dette er ikke Jesus sin metode. Loven kan være til hjelp til folk som er veldig selvrettferdige og tror at de aldri gjør noen feil og at de fortjener å komme til himmelen, slik fariseerne trodde, og du kan se at Jesus noen ganger konfronterte fariseerne med loven. Men Jesus sin måte til å få syndere til å omvende seg på var ikke fordømmelse, men det var kjærlighet og tilgivelse. Han fikk dem til å føle seg elsket og tilgitt ikke fordømt! Det var dette som gjorde at hjertene deres ble vent til Gud.

”Kan dette virkelig være slik?” ”Og har du skriftsteder på dette?” Spør du kanskje? Og det har jeg. Den klareste er kanskje den om kvinnen som var grepet på fersk gjerning i hor. La oss lese hva det står her i Johannes evangeliet, etter at fariseerne, som ville steine henne, hadde gått bort. (Les gjerne hele historien hvis du ikke er kjent med den. Joh 8:1-11):
Joh 8:10f
 10 Da rettet Jesus seg opp og sa til henne: Kvinne, hvor er de? Har ingen fordømt deg?
 11 Hun sa: Ingen, herre! Og Jesus sa: Heller ikke jeg fordømmer deg. Gå bort, og synd ikke mer!

Hva var det Jesus brukte som motivasjonsfaktor til at denne kvinne ikke skulle synde? Var det fordømmelse? Sa han: ”Du bør virkelig føle skam og fordømmelse for det du har gjort nå! Hvis du virkelig vil vise dette, så kan jeg kanskje tilgi deg?” Nei! Jesus gjorde ikke det, han tilgav og viste kjærlighet der og da! Han fikk henne til å føle seg elsket og verdifull.

Så Gud bruker ikke følelsen av fordømmelse, skyld og straff som metode for å få deg til å omvende deg, men tilgivelse og kjærlighet.

Andre historier jeg kan nevne fra Jesus sitt liv, der han brukte samme metode for at de skulle omvende seg fra sin synd er:

Tolleren Sakkeus som hadde stjålet penger fra andre ved å ta for høy skatt.  Se Lukas 19:1-10.
Den samaritanske kvinnen som hadde hatt fem menn og var nå samboer (den hun bodde med nå var ikke hennes mann). Se Joh 4:5-29.
Den prostituerte kvinnen (sannsynligvis, det står bare at hun var en stor synder) som vasket Jesus sine føtter. Se Lukas 7:36-50

Se også Tit 2:11-12 og Rom 2:4

Fordi vi har sett en negativ effekt av at mennesker har snudd Gud ryggen i landet vårt er det også mange kristne som tenker: ”Det er Gud som straffer oss for vårt opprør, og det er derfor dette kommer over oss.” Hvis du tror dette har du et galt bilde av Gud, for dette er ikke sannheten og ikke løsningen på problemet.

Dette hjalp de i det gamle testamentet til en viss grad til ikke å synde, men vi har kommet inn i en ny og bedre tid (pakt), som Hebreerbrevets forfatter prøver å forklare oss. 
En pakt (et mer moderne ord som kan forklare litt hva pakt er er en kontrakt) som ikke lenger er mellom oss og Gud, der Gud har gjort sin del, og vi må gjøre vår del, men vi har kommet inn i en mye bedre pakt, som Hebreerbrevets forfatter snakker om, der Jesus gjorde en pakt med Gud på våre veiene og som ble oppfylt av ham på korset, og nå kan vi tre inn i denne pakten der alle betingelsene er oppfylt. Dette vil si at Gud ikke straffer mennesker for deres synd lenger, heller ikke nasjoner som Amerika eller Norge.

Gjennom synd gir en åpen dør for fienden, djevelen, men det er ikke Gud som prøver å straffe deg.
Synd fører med seg konsekvenser, og en av de største fruktene du høster når du ligger under for synd er; frykt, men det er ikke Guds straff! Jesus tok den straffe på seg for 2000 år siden.

Jeg vil også nevne at Jesus kom ikke for å dømme deg! Men for å sette deg fri fra dom.
Joh 3:17f
 17 For Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham.
 18 Den som tror på ham, blir ikke dømt. Den som ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har trodd på Guds enbårne Sønns navn.

Joh 12:47
 47 Om noen hører mine ord og ikke tar vare på dem, så dømmer ikke jeg ham. For jeg er ikke kommet for å dømme verden, men for å frelse verden.

Jesus sier her helt klart, med egne ord, at han kom ikke for å dømme deg, eller gi deg fordømmelse, men for å frelse deg! Sette deg fri fra dom!

Det jeg ønsker er å peke på er at Jesus kom for å hjelpe deg til ikke å synde, ikke for å dømme deg når du synder eller har syndet.

Gud er heller ikke opptatt med vår synd, men å vise oss hvem vi virkelig er i ham. Han ønsker at vi skal bli grunnfestet i den vi virkelig er. Det er å bli grunnfestet i Hvem vi virkelig er i Kristus, vil få oss til å ikke synde.
For i Kristus er du hellig, ren rettferdig, Guds barn utvalgt også videre.

Igjen jeg oppmuntrer deg til ikke å være under syndens slave (Se Rom 6). Jesus sier også at den som gjør synd er syndens slave (Joh 8:32), og synden er ikke god herre og tjene.


Men du trenger også å se at da du ble født på ny, ble du også satt fri fra syndens makt, og du døde fra din synd. Du er allerede korsfestet med Kristus, og din gamle syndenatur er død, og for at synden ikke lenger skal ha makt over ditt døde legemet må du se deg selv slik. Du må ikke la følelsene få fortelle deg din sanne realitet. Din sanne realitet er at du ikke leger er slaver under synd, men du er nå blitt tjener under rettferdigheten. (Les Rom kap 6)

Fordi dette er din sanne realitet kan du velge å ikke la synden lenger råde over deg. Det at du er en ny skapning betyr ikke at synd ikke lenger eksisterer eller at du ikke kan velge å synde, for selv om du er en ny skapning så kan du fremdeles velge å synde, men de gode nyheten er at det ikke er noe i deg lenger som vil dra deg til å synde (Se 1Joh 5:18). Du kan bli lurt til å tro det på grunn av dine følelser, for følelsene kan være sterke til tider, men du har autoritet til å ta de rette valgene i alle situasjoner. Du trenger bare å se den autoriteten du allerede har blitt gitt.

Du oppnår ikke seier over synd ved kraftig å prøve å ta deg sammen. Du oppnår ikke dette ved å prøve og gjøre gode gjerninger og forsøke å gjøre opp for det du har gjort, men ved at du bestemmer deg for å tro det Jesus har gjort for deg, at han satt deg fri fra syndens (lovens) forbannelse. Og du trenger å se at det Jesus også gjorde for deg på korset var at han korsfestet din synde natur, og synden har i realiteten ikke lenger noe makt over deg, du står ikke i gjeld til kjødet slik at du lenger skulle følge dens lyster (Rom 8:12)!

Dette handler om åpenbaring og om å tro å stole på denne åpenbaringen.

Husk at tro ikke er en følelse, men et valg. Det som gjør at vi ofte vakler i vår tro, er at vi ikke føler noe, eller vi har negative følelser, og vi tror mer på hva de forteller oss enn hva sannheten sier, og vi vakler i det valg vi har tatt om tro og stole på Gud.


Missliker Gud deg?
Djevelen ønsker at du skal ha et bilde av Gud som kommer for å straffe deg, for hvis du tror og føler at Gud hater deg, vil du gjøre opprør mot ham. Det var dette Israels folk trodde og følte om Gud da han ledet dem ut av Egypt, de hadde fått et galt bilde av Gud etter mange år i fangenskap.

5M 1:26f
 26 Men dere ville ikke dra dit opp. Dere var gjenstridige mot Herrens, deres Guds ord.
 27 Dere knurret i teltene deres og sa: Herren hater oss! Derfor har han ført oss ut av Egypt og vil gi oss i amorittenes hånd og ødelegge oss.

Hvorfor var Jødene gjenstridige og gjorde opprør mot Gud? De trodde Gud hatet dem!
På ett eller annet tidspunkt hadde Israels folk fått denne tanken om at Gud hatet dem.

Jeg tror dette er årsaken til at så mange ønsker å avvise Gud i Norge i dag. De føler at hvis det finnes en Gud så er han ikke særlig fornøyd med dem og hater dem. Det triste er at vi kristne har vært flinke til å gi nettopp et slikt bilde av Gud.
Hvis du føler at Gud ikke er glad i deg eller hater deg, hvorfor skulle du da tro at han har noe godt for deg? Hvis noen hater deg, vil du ikke da føle og frykte at denne personen ikke vil gjøre deg noe godt?
Noen tenker at Gud hater meg fordi jeg fikk et barn før eller utenfor ekteskapet, eller fordi jeg tok abort, eller fordi jeg så på pornografi på nettet. Eller han hater meg eller misliker meg fordi jeg ikke har bedt eller lest i Bibelen den siste uka, eller jeg trodde Gud mislikte meg fordi jeg ikke har gitt tienden og ikke vitnet om Gud på skolen eller jobben da jeg fikk en anledning.
Det er veldig viktig at du gjør noe med og river ned disse løgntanker, for så lenge du ikke ser og har en åpenbaring av at Gud elsker deg, vil du lett gjøre opprør mot Gud, eller du blir redd ham og mister all din frimodighet til å komme til Ham.
1Joh 3:21
 21 Mine kjære! Dersom vårt hjerte ikke fordømmer oss, da har vi frimodighet for Gud,

1Joh 4:18f
 18 Frykt er ikke i kjærligheten, men den fullkomne kjærlighet driver frykten ut. For frykten har med straff å gjøre, og den som frykter, er ikke blitt fullkommen i kjærligheten.
 19 Vi elsker fordi han elsket oss først.

Hva er grunnlaget for at jeg kan ha frimodighet til å tro og føle at Gud har tilgitt meg? Jo hans kjærlighet. Du må starte med å tenke: Fordi Jesus elsker meg, er jeg tilgitt!
Så hvilket område er det djevelen først vil angripe for at du skal føle deg fordømt? Jo dette området som har med Guds kjærlighet å gjøre. Djevelen vil at du skal føle og tro at Gud ikke elsker deg lenger og er imot deg, på grunn av noe du gjorde eller ikke gjorde.

Det eneste middelet mot følelsen av at Gud hater deg, er å vite at Gud elsker deg på tross av hva du har gjort og vil gjøre, og at du er rettferdig (satt i rett stand). Ikke på grunn av deg, men på grunn av hva Jesus har gjort. Jesus gjorde det rett for oss, han tok våre feil og gjorde det rett. Derfor er vi rettferdig. Selv om ikke du er verdig for denne kjærligheten til Gud, så er Jesus det, og det er nok. Da du ble en kristen ble du i Ham, du ble en del av Ham, og du lever ikke lengre selv (Gal 2:20).

Få oppdateringer om ny undervisning

Meld deg på oppdatering og seminar

* indicates required
 

Visjonen bak denne siden

Helbredelse og gjenoppretting av mennesket og menneskers liv er en oppdagelse av to viktige sannheter: Hvem Gud er, og hvem du i sannhet er!
1. Oppdage at Gud er kjærlighet.
2. Oppdage hva det vil si at du er skapt i Guds bilde og din verdi.
Se: Kjernen i det jeg underviser, Visjonen og Hvem er Bibelundervisning?